×

SKB2021 Panel 1

INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V PODNIKOVÝCH PROCESOCH – CESTA K INOVAČNEJ PRUŽNOSTI

V budúcnosti budú najväčšiu návratnosť dosahovať tie spoločnosti, ktoré budú schopné využívať dáta tak, aby svojim zákazníkom ponúkli riešenia šité na mieru.

Ak chcú byť priemyselné a technologické podniky konkurencieschopné a úspešné, potrebujú výrazne vyššiu mieru zapojenia inovácií do svojich procesov. Zrýchliť inovačnú pružnosť pomôžu firmám inteligentné technológie. Tie prinášajú merateľné výsledky, ktoré pomôžu presnejšie a rýchlejšie predvídať a zvyšovať ich úspešnosť. Kľúčovými pre naštartovanie inovácií, sú pre firmy dáta, ktoré získali po zavedení princípov Smart Industry do výroby a riadenia svojich procesov.

O svoje skúsenosti a osvedčené postupy z výskumu a vývoja sa podelia domáci aj zahraniční odborníci z nadnárodných firiem a špičkoví vedci. Ich skúsenosti môžu byť inšpiráciou, ako správne zacieliť inovačné úsilie a vyhnúť sa chybám a zdržaniam.

Odborný garant a moderátor:


Spíkri:

Richard SULÍK
Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

Branislav STRAKA 
Vrchný riaditeľ a člen predstavenstva, ČSOB 

Tomáš BRNGÁL
Spoluzakladateľ & CEO, VIRTUAL MEDICINE, VIRTUAL EVERYTHING

Helena KANĎÁROVÁ
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV

Miroslav MRZULA
Vedúci výskumu a vývoja, Slovnaft