Ako využívať finančné nástroje v čase pandémie

piatok, 12. jún 2020
Dňa 11. júna agentúra SARIO zorganizovala webinár s názvom
'Ako využívať finančné nástroje v čase pandémie'.


Hlavnými rečníkmi tohto podujatia boli zástupcovia z Eximbanky SR, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a ČSOB, ktorí poskytli prehľadné informácie ohľadom pomoci pre spoločnosti v časoch pandémie COVID-19. Na základe štátom prijatých opatrení tieto inštitúcie poskytujú špecifickú formu pomoci vo forme záruk a pôžičiek, ktoré majú za účel pomôcť preklenúť toto náročné obdobie.

Okrem samotných prezentácii finančných nástrojov poskytovaných jednotlivými entitami sa väčšia časť webinára venovala otázkam účastníkov, ktoré mali možnosť zadať už počas registrácie, prípadne ad-hoc počas konania podujatia formou Q&A.

Otázky spoločností smerovali na konkrétne prípady v daných firmách ako aj na doplnenie a ujasnenie informácií, ktoré sú voľne prístupné na webových stránkach.

Viaceré otázky sa týkali spôsobu poskytovania a vypočítania výšky podpory pre firmy, zaistenia a rozvoja investičných operácií ako aj špecifických podmienok čerpania v prípade nepriaznivých podmienok v danej spoločnosti.

Keďže táto problematika predstavuje komplikovanú štruktúru s mnohorakými podmienkami, tento webinár nie len že zaujal rekordný počet registrovaných účastníkov, ktorých číslo sa vyšplhalo až na 135,
ale tiež sprostredkoval cenné informácie, v ktorých by sa spoločnosti
veľmi ľahko mohli stratiť, pri vyhľadávaní na internete.

VIDEO ZÁZNAM NA YOUTUBE