×

Copernicus & Galileo: Ako využívať satelitné údaje pri tvorbe aplikácií

Experti z rôznych oblastí priblížili firmám možnosti využívania dát pozorovania Zeme a satelitnej navigácie a predstavili možnosti účasti v prestížnych európskych súťažiach.

4. júna 2020, sa uskutočnil prvý webinár SARIO zameraný na vesmírne technológie. O využívaní dát z európskych satelitných programov Copernicus (pozorovanie Zeme) a Galileo (navigácia) diskutovali Monika Mayr z nemeckej organizácie AZO (Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen), Peter Pastorek z Ministerstva životného prostredia (MŽP) a zástupcovia slovenských spoločností Matúš Bakoň (insar.sk) a Jakub Kapuš (Spacemanic, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity).
Diskusiu moderoval tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO, Michal Brichta.

Na úvod predstavila M. Mayr aktivity centra AZO, z ktorých kľúčovou je najmä organizácia súťaží súvisiacich s vesmírnym sektorom, známych aj ako Innovation Masters Series. M. Mayr účastníkom priblížila najmä dve z týchto súťaží  - Galileo MastersCopernicus Masters, ktorých cieľom je hľadať inovatívne riešenia v oblasti satelitnej navigácie a pozorovania Zeme.
Obe predstavujú jedinečnú príležitosť pre slovenské firmy získať nielen zaujímavé finančné ocenenie, ale taktiež odbornú spätnú väzbu na prihlásené projekty a  nápady, tipy na ich vylepšenie a šancu rozšíriť svoju medzinárodnú sieť kontaktov.
Do pozornosti by sme radi dali blížiaci sa termín podávania prihlášok na obe výzvy - 30. jún 2020.

M. Bakoň zo spoločnosti insar.sk je minuloročným víťazom Copernicus Masters Airbus sobloo Multi-Data Challenge, zameranej na hľadanie nových riešení využívajúcich dáta zo systémov Copernicus a Airbus EO pre oblasti akými sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, obrana a bezpečnosť, či smart cities. Víťazný systém remotIO-X, vyvinutý práve spoločnosťou insar.sk, dokáže prostredníctvom satelitných dát monitorovať pohyby pôdy, stavieb či iných objektov. Ako dokáže remotIO-X pomáhať aj počas krízových situácií, diskutoval M. Bakoň na predchádzajúcom webinári agentúry SARIO s názvom Využitie IKT v krízových situáciách.
Úspešnú skúsenosť s Innovation Masters Series, v tomto prípade Galileo Masters, má aj J. Kapuš zo spoločnosti Spacemanic a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ktorá úspešne vyvinula, vyrobila a vypustila prvú slovenskú družicu skCUBE. Zdôraznil, že sa jedná o pomerne časovo nenáročné súťaže, ktoré sú vhodné nielen pre prepracované projekty, ale aj pre overenie si nápadov v ich počiatočnom štádiu vývoja. Výhodu dát z tohto systému vidí predovšetkým v ich presnosti a širokom využití naprieč sektormi (poľnohospodárstvo, lesníctvo, letecký priemysel, lokalizácia ľudí, atď.).
Celkové možnosti využitia systému Copernicus priblížil zástupca Ministerstva životného prostredia P. Pastorek, ktorý zdôraznil najmä jeho sektorovú všestrannosť. Vďaka flotile satelitov Sentinel neustále obiehajúcich okolo Zeme, ako aj pozemným zdrojom dát je možné získavať informácie o chemických a fyzických aspektoch atmosféry, množstve emisií, stave oceánov, polí alebo lesov. Samotné MŽP používa dáta  v oblasti ochrany životného prostredia, či už ide o sledovanie klimatických zmien alebo zmien vegetácie či krajinných pásiem.

Vystupujúci sa zhodli na tom, že údaje z oboch programov majú veľmi široké praktické uplatnenie a vytvárajú tak skvelé nové príležitosti pre softvérové firmy a startupy. Odporúčajú tiež účasť v súťažiach Galileo Masters a Copernicus Masters, ktoré ponúkajú jedinečnú možnosť predstaviť projekty odborníkom a zviditeľniť tak spoločnosť v medzinárodnom prostredí vesmírnej ekonomiky.
V prípade otázok týkajúcich sa výziev nás neváhajte kontaktovať na diverzifikacia@sario.sk.