×

Experti diskutovali o využití IKT v krízových situáciách

Po sérii úspešných webinárov, zameraných na využitie skúseností z rôznych oblastí v medicínskom sektore, pripravil tím Diverzifikačných služieb v poradí tretí tematický webinár s názvom ICT in Emergency Situations.

Webinár s názvom ICT in Emergency Situations, ktorý sa uskutočnil 7. mája v anglickom jazyku, poskytol pohľady profesionálov z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) na možnosti využitia týchto technológií  k lepšiemu riadeniu a riešeniu súčasnej pandémie ako aj iných mimoriadnych situácií. Diskutovali R. Hilbert (YMS, a.s.), M. Bakoň (insar.sk s.r.o.), W. Carbone (IBM International Services Centre s.r.o.) a J. Gago (iniciatíva Hack Virus) a moderoval ju tímlíder Diverzifikačných služieb agentúry SARIO Michal Brichta.

V prvej časti diskusie predstavili vystupujúci publiku svoje tematické aktivity. Matúš Bakoň hovoril o možnostiach využitia satelitných aplikácií pri prevencii krízových udalostí s konkrétnym zameraním na prírodné katastrofy. Ďalší vystupujúci, Radovan Hilbert, predstavil projekt hodnotiaci vplyv pandémie Covid-19 (alebo inej možnej mimoriadnej udalosti) na jednotlivé časti Slovenska pomocou dát získaných z verejne dostupných informačných systémov. Juraj Gago predstavil platformu digitalnedoma.sk, ktorá bola vyvinutá počas druhého hackathonu Hack Virus a je zameraná na prepojenie podnikov s cieľom pomôcť im v čase pandémie. V neposlednom rade sa William Carbone podelil o svoje názory a skúsenosti týkajúce sa IKT ako sprostredkovateľa dôležitého toku informácií medzi jednotlivcami, ako aj medzi kľúčovými aktérmi v krízových situáciách.

Druhá časť webinára bola venovaná diskusii o kľúčových aspektoch úspešného využívania IKT pri riešení mimoriadnych udalostí. Účastníci sa zhodli na tom, že tieto udalosti možno lepšie zvládnuť s dostatočnou prevenciou, čo okrem času tiež prispieva k zníženiu celkových nákladov na zmiernenie dopadov. Zároveň, zapojením čo najširšieho spektra dát (vrátane nových zdrojov, ako napríklad satelitné snímky), ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť problému, môžeme efektívne vytvoriť scenáre riešení a automatických reakcií. A čo je najdôležitejšie, nevyhnutná je prepojenosť a spolupráca kľúčových aktérov prinášajúca rôzne pohľady, technológie a zdroje údajov, ktoré svojou prepojenosťou ponúkajú komplexné a svižné riešenia.

SARIO plánuje v nasledujúcich týždňoch ďalšie webináre zamerané na rozmanité zaujímavé témy. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke, sociálnych sieťach a ďalších komunikačných kanáloch SARIO.