Kalendár webinárov

pondelok, 01. jún 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre spoločnosti v čase mimoriadnych opatrení kôli pandémii spôsobenej COVID-19 webináre na aktuálne témy, kde exkluzívni hostia priblížia, ako vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v najrôznejších oblastiach súvisiacich s krízovými situáciami, ako napríklad ochrana zdravia, medicína, kritická infraštruktúra, ekonomika, export v čase krízy, ale aj komunikácia a zahraničný obchod. 
Webináre sú bezplatné!  

Kalendár webinárov:
 
WEBINÁRE APRÍL 
DátumČasTémaJazyk 
17. 4.16:00Strojárstvo a elektronika v medicíne - report
 
slovenský
21. 4.10:00SEO I. časť  *
 
slovenský
22. 4. 14:00Smart Data Collection in Crisis Situations - report
 
anglický
23. 4.10:00SEO II. časť *
 
slovenský
WEBINÁRE MÁJ 
4. 5.15:00Ako vnímajú slovenskí exportéri globálnu krízu
spôsobenú pandémiou COVID-19 
- report
 
slovenský
5. 5.10:00Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19 - I. časť  *
 
slovenský
6. 5. 10:00Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19 - II. časť  *
 
slovenský
7. 5.16:00ICT in Emergency Situations - report
 
anglický 
13. 5.14:00E-mobility Today and in the Post-pandemic World - report
 
anglický 
14. 5.10:00Obchodovanie s Ruskou federáciou počas pandémie COVID-19
 
slovenský/ruský 
19. 5.10:00Zvládnite LinkedIn ako profesionál  - I. časť *
 
slovenský
21. 5.10:00Zvládnite LinkedIn ako profesionál - II. časť *
 
slovenský
28. 5.14:00Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase pandémie COVID–19slovenský
WEBINÁRE JÚN 
2. 6.10:00Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19
a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov
  - I.časť *
 
slovenský
3. 6.9:00Austrália a Nový Zéland – nové príležitosti pre biznis 
 
slovenský
4. 6.10:00 Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19
a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov
 - II.časť *
 
slovenský
4. 6. 15:00Copernicus & Galileo: Ako využívať satelitné údaje pri tvorbe aplikácií
 
anglický 
11. 6.10:00Ako využívať finančné nástroje v čase pandémie
 
slovenský
16. 6.10:00Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku - I.časť *
 
slovenský 
18. 6.10:00Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku - II.časť *
 
slovenský 
WEBINÁRE JÚL  
1. 7.10:00INTRASTAT - I.časť *slovenský
2. 7.10:00INTRASTAT - II.časť *slovenský 

* Webináre označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé webináre budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.