×

Report – Inteligentný zber dát v krízových situáciách

V stredu 22. apríla 2020 agentúra SARIO zorganizovala ďalší bezplatný webinár v rámci svojich inovačných služieb, tentoraz na tému „Smart Data Collection in Crisis Situations”.

Cieľom webinára bolo priblížiť viac ako 40 registrovaným účastníkom (z oblasti biznisu, veľvyslanectiev, samospráv či akademickej obce) najnovšie poznatky a názory troch slovenských technologických spoločností pôsobiacich v oblasti zberu a analýzy dát, najmä s ohľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu.
 
Hlavnými speakrami online diskusie, ktorú moderoval Oto Pisoň (zástupca riaditeľa odboru a inovačný manažér, SARIO), boli Michal Ukropec (CEO, Infotech), Pavol Magic (CEO, Biotron Labs) a Miloš Molnár (CEO, Trivia Data). Webinár otvoril generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, ktorý okrem krátkeho predstavenia Inovačných a Diverzifikačných služieb SARIO, vyzdvihol aj ďalšie nedávne aktivity agentúry, napríklad prehľad schválených ekonomických opatrení pre podnikov zasiahnuté epidémiou ochorenia COVID-19. Tento prehľad nájdete na webovej stránke SARIO v slovenskom a anglickom jazyku.
 
Po tomto úvode predstavili jednotliví rečníci technologické, a na zbere dát založené, riešenia, ktoré boli vyvinuté ich firmami, pričom je možné ich využívať nielen počas súčasnej výnimočnej situácie. Išlo napríklad o sledovanie pohybu materiálu a zariadení v reálnom čase, detekciu správneho nosenia rúšok, sledovanie hustoty parkovania či intenzity dopravy na čerpacích staniciach a ďalšie. Webinár vo svojej druhej polovici pokračoval diskusiou všetkých panelistov, ktorí rozoberali svoje aktuálne názory, ako aj očakávania a možné východiská zo súčasnej pandemickej situácie. Účastníci sa podelili o svoje skúsenosti v naozaj širokej škále tém, ktoré sa dotýkali priemyslu, oblasti inteligentných miest, ale aj tradičnejších sektorov, ktoré s dátami operujú dlhodobo, ako sú banky a telekomunikační operátori.

Riaditeľ firmy Infotech, Michal Ukropec, prezentoval relatívne pozitívny postoj k budúcemu vývoju, pokiaľ ide jednak o obchodné príležitosti vlastnej spoločnosti, ako aj všeobecne s ohľadom na budúcnosť aplikácií založených na zbere a analýze dát. Pripustil však, že jeho názory sa v čase značne vyvíjajú, pretože aj klienti Infotechu v týchto dňoch výrazne menia svoje správanie a požiadavky. Podľa neho je zrejmé, že ľudia budú cestovať menej a budú čoraz viac dbať na efektivitu svojich výdavkov, avšak to je iba časť riešenia možných problémov. Manažéri na všetkých úrovniach riadenia by sa mali čím menej spoliehať na staré „papierové“ riešenia a predošlé skúsenosti a začať sa viac zameriavať na aplikácie založené na dátach, platformy sledujúce pohyb ich zásob či tovarov v reálnom čase, alebo riešenia založené na zisteniach umelej inteligencie.
 
Pavol Magic z Biotron Labs ocenil, že súčasná kríza učí ľudí, že dáta už viac nie sú iba fenoménom ďalekej budúcnosti. Dúfa, že dátová analytika a rozhodovanie na základe dát sa čoskoro stanú novým štandardom. Keďže dnes už takmer všetko je (alebo má) senzor, je dôležité poznať, do akej miery tento senzor zhromažďuje dáta, kto k nim má prístup a ako sa následne analyzujú. Nezabudol tiež zdôrazniť bezpečnosť a ochranu súkromia ako hlavné koncepty pre všetkých, ktorí pracujú s dátami, čo si v praxi vyžaduje ich anonymizáciu, aby sa zabránilo prípadnému spätnému dohľadaniu konkrétneho zariadenia či osoby. Pán Magic tiež predpokladá, že isté formy obmedzení sociálnych kontaktov budú pretrvávať aj po pandémii, čo ovplyvní mobilitu ľudí aj ich pracoviská, pretože ľudia sa budú snažiť vyhýbať prostriedkom verejnej dopravy a uprednostňovať prácu v prostredí s nižšou koncentráciou zamestnancov.
 
Miloš Molnár predstavil svoj pohľad na tradičnejšie dátovo-orientované sektory, keďže klienti Trivia Data pochádzajú hlavne z oblasti telekomunikácií, bankovníctva a poisťovníctva. Tieto subjekty už dlhodobo zhromažďujú a ukladajú obrovské množstvo údajov o svojich klientoch, avšak v týchto dňoch aj oni musia premýšľať, ako ich využívať inak (napr. preventívne varovné správy, reklamné ponuky alebo služby pre zákazníkov bez využitia klasických kamenných pobočiek). Práve toto aktuálne predstavuje najväčšiu výzvu, keďže žiadny chatbot či online aplikácia nemôžu nahradiť priame a osobné kontakty s klientmi. Zdôraznil tiež etické limity práce s údajmi, týkajúce sa štandardov ochrany súkromia, ktoré sú však omnoho nižšie práve na ázijských trhoch, kde pôsobí väčšina klientov spoločnosti Trivia Data. Pán Molnár bol taktiež celkom optimistický smerom do budúcnosti, pretože obchodný model jeho spoločnosti je už dnes do veľkej miery založený na práci na diaľku a teší sa tiež na rastúci význam analyzovania veľkých dát a údajov v nasledujúcich rokoch.
 
Celkove možno konštatovať, že webinár sa zaoberal témou zberu a analýzy dát nielen v tradičných odvetviach, akými sú banky, poisťovacie alebo telekomunikačné spoločnosti, ale dotýkal sa aj menej konvenčných konceptov inteligentných tovární, miest alebo mobility. Je zrejmé, že ľudia v osobnom i pracovnom živote chcú a potrebujú byť informovaní rýchlo a kvalitne. Len tak môžu robiť „informované“ rozhodnutia. Okrem toho, zhromažďovanie údajov môže pomôcť zabezpečiť kvalitu vstupov pre rozhodovanie nielen počas pandémie. Súčasná situácia nás preto môže naučiť, ako správne interpretovať údaje, čo bude užitočné aj v pokrízovom období.
 
SARIO plánuje v nasledujúcich týždňoch organizovať ďalšie webináre na zaujímavé témy. Viac informácií o pripravovaných webinároch nájdete na našej webovej stránke, respektíve ďalších komunikačných kanáloch našej agentúry.