×

Digitálne technológie v zdravotníckom sektore

Na webinári agentúry SARIO diskutovali firmy o možnostiach využitia digitálnych technológií v oblasti medicíny a ochrany zdravia.

Dňa 3.12.2020 sa uskutočnil posledný tohtoročný webinár v rámci agendy Diverzifikačných služieb SARIO nesúci názov „Digitálne inovácie v medicíne“, ktorého cieľom bolo priblížiť softvérovým aj hardvérovým firmám možnosti ako zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v sfére medicíny a ochrany zdravia.

Diskusia sa venovala úspešným slovenským projektom v danej oblasti, možnostiam vstupu do tohto perspektívneho vysokotechnologického sektora, ako aj výzvam, ktorým v súčasnosti čelí.
V diskusii sa predstavili zástupcovia dvoch slovenských softvérovým firiem, venujúcich sa inovatívnym riešeniam s využitím umelej inteligencie - Eduard Baraniak (Brainit.sk, s.r.o.) a Patrik Kmeč (Hilbi Health s.r.o.), Anton Artim zastupujúci slovenskú spoločnosť vyvíjajúcu priemyselné počítače, displeje a tablety pre rôzne odvetvia vrátane medicínskeho (ELCOM s r.o.), ako aj dvaja zástupcovia nedávno spusteného akcelerátora pre digitálne inovácie v medicínskej oblasti HealthCareLab - Daša Dercová (Roche Slovensko, s.r.o.) a Jaroslav Leitmann (Civitta Slovakia, a. s.).

Webinárom sprevádzali zástupcovia SARIO Simona Jurkovičová a Michal Brichta.
-------
Aktivita bola zrealizovaná v rámci Diverzifikačných služieb,  v rámci ktorých sa SARIO zameriava na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu. Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO prosím kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk