×
04.11.2022

Národná expozícia na výstave EuroBLECH

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 25.–28. októbra 2022 pripravila pre šesť slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na medzinárodnom veľtrhu spracovania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022
v nemeckom Hannoveri.


EuroBLECH je najväčšou výstavou na svete vo svojom sektore a priťahuje špičkových profesionálov z celého sveta. Výstava sa zameriava na spracovanie plechu na všetkých úrovniach ako pre MSP tak aj pre veľké podniky a reprezentuje globálne publikum návštevníkov pripravených investovať a preukázať jasné zameranie na technologickú dokonalosť. Tohto roku sa na výstave zúčastnilo viac než 1 300 vystavovateľov z 39 krajín a vyše 38 000 návštevníkov.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 6 slovenských spoločností.

Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojej produkcie a služieb a nadviazali nové obchodné kontakty s cieľom rozvoja svojich exportných aktivít.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu EuroBLECH 2022 podporil svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemecku, Marián Jakubócy, ktorý počas návštevy slovenskej expozície diskutoval so zástupcami zúčastnených spoločností o ich programe a o možnostiach obchodovania na nemeckom trhu.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície SR v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí desiatky národných expozícií.

Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav je dostupný na tomto linku.