Pokračuje spolupráca SARIO a ISA

štvrtok, 29. apríl 2021
SARIO pokračuje v budovaní kontaktov s izraelskými partnermi v oblasti vesmírneho priemyslu.

27. apríla sa uskutočnilo online stretnutie medzi agentúrou SARIO a Izraelskou vesmírnou agentúrou (ISA), zamerané na identifikáciu oblastí pre potenciálnu budúcu spoluprácu medzi firmami a výskumnými inštitúciami na Slovensku a v Izraeli.

Okrem zástupcov agentúr sa stretnutia zúčastnili aj tri desiatky predstaviteľov priemyselnej a výskumno-vývojovej zložky vesmírneho sektora z oboch krajín, čo dokazuje vysoký záujem o hľadanie bilaterálnych prienikov v danom sektore.
Stretnutie nadväzovalo okrem iného aj na nedávnu účasť agentúry SARIO v panelovej diskusii počas 16. ročníka hlavného podujatia ISA s názvom Ilan Ramon International Space Conference.

--------


Aktivita bola zrealizovaná v rámci Diverzifikačných služieb,  v rámci ktorých sa SARIO zameriava na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu. Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO prosím kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk