Prijatie indonézskej delegácie na SR

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v spolupráci s odborom zahraničného obchodu a Indonézskou ambasádou na SR zorganizovala dňa 23. 9. 2019 v priestoroch agentúry SARIO Slovensko-indonézske podnikateľské fórum.

Podnikateľské fórum bolo zamerané na sektory strojárstva a elektrotechniky, odpadového hospodárstva, automobilového a potravinárskeho priemyslu a jeho cieľom bolo komplexné oboznámenie sa s podnikateľským prostredím v oboch krajinách, ako aj preskúmanie možností spolupráce medzi zúčastnenými podnikateľskými subjektmi.

Fórum slávnostne svojimi príhovormi otvorili mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Indonézie na SR, H.E. Adiyatwidi Adiwoso Asmady a poverená riaditeľka odboru zahraničného obchodu SARIO, Natália Barinková. Po otváracích príhovoroch nasledovali príhovory od generálneho riaditeľa sekcie hospodárskej spolupráce z MZVaEZ SR Dušana Matulaya a od Sulaimana Saleh, riaditeľa Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory.

Podnikateľského fóra sa zúčastnilo 15 slovenských spoločností a 10 indonézskych podnikateľských subjektov. Zúčastnené slovenské spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov získali počas biznis fóra cenné kontakty pre budovanie vzájomných obchodných vzťahov. Pozitívna odozva zo strany indonézskych a aj slovenských zástupcov spoločností svedčí o skutočnosti, že táto misia bola úspešným a inšpiratívnym podujatím.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje podnikateľské misie v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na stránke:
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie

Viac informácií je taktiež možné nájsť na stránke:  
https://www.sario.sk/sk/np