SARIO na podnikateľskej misii v Bielorusku

Posilňovanie slovensko-bieloruských obchodných vzťahov

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala
v dňoch 16.-19. septembra 2019 v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Minsku podnikateľskú misiu do Minskej oblasti, v rámci ktorej
sa v spolupráci s Bieloruskou obchodno-priemyselnou komorou
a spoločnosťou Expoforum uskutočnilo Bielorusko-slovenské podnikateľské fórum. Podujatie sa konalo popri Medzinárodnej výstave technológií a inovácií v priemysle —
TechInnoProm v Minsku.

Vyše 200 účastníkov Bielorusko-slovenského podnikateľského fóra pozdravili svojím príhovorom veľvyslanec SR v Minsku Jozef Migaš a štátny tajomník MZVEZ SR  Lukáš Parízek. Nasledovali príhovory a prezentácie viacerých zástupcov ministerstiev, štátnych zriadení, organizácií a aj samotných spoločností, ktorí sa s účastníkmi podelili o vlastné skúsenosti bielorusko-slovenskej obchodnej spolupráce.

Počas fóra došlo k podpisu memoranda medzi bieloruskou spoločnosťou KTM 2000 a slovenskou CELOX, ktorá už niekoľko rokov úspešne pôsobí
na bieloruskom trhu.

Po oficiálnej časti podnikateľského fóra sa uskutočnili desiatky B2B rozhovorov medzi prítomnými bieloruskými spoločnosťami a zástupcami  slovenských spoločností ENGUL, ProECO, FIVING, IMAO electric a ŠK SPEKTRUM zameraných na elektrotechniku, chemickú výrobu aj ekológiu, ktoré mali neskôr možnosť navštíviť výrobné spoločnosti v mestách Lagojsk a Žodino.
 
Podujatie zakončila slávnostná recepcia pri príležitosti nedávneho Dňa Ústavy SR organizovaná Veľvyslanectvom SR v Minsku.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje podnikateľské misie v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ.

SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať desiatky ďalších podnikateľských misií  na Slovensku aj v zahraničí.