Slovenská delegácia na Cybertech Global UAE-Dubai 2021

utorok, 13. apríl 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v termíne 3.–8. apríl 2021 umožnila trinástim slovenským spoločnostiam (MSP) účasť na podnikateľskej misii pri príležitosti konania konferencie Cybertech Global UAE v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch.
 
Hlavným sektorom podujatia bola oblasť informačných a komunikačných technológií (IKT) so špeciálnym zameraním na kybernetickú bezpečnosť. Cieľom misie bolo predovšetkým oboznámenie sa s podnikateľským prostredím v Dubaji, získanie prehľadu o trendoch v kybernetickej bezpečnosti, preskúmanie možností spolupráce so zastúpenými krajinami ako aj získanie nových kontaktov v predmetnom segmente.

Cybertech Global každoročne ponúka veľké množstvo odborných prezentácií zo segmentu najnovších technológií a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti naprieč rôznymi oblasťami priemyslu ako námorníctvo, letectvo, finančníctvo, zdravotníctvo a i.

Každý rok sú popri najvyšších predstaviteľoch významných spoločností súčasťou podujatia aj vysoko postavení predstavitelia štátnych aparátov, investori či zástupcovia akademickej obce. Najväčší úspech v tomto roku zožala diskusia medzi bývalým šéfom MOSSAD-u, Tamirom Pardo, a bývalým šéfom CIA, Davidom Petraeusom Významnosť podujatia podporil svojou návštevou počas prvého dňa aj korunný princ Dubaja, Šejk Mohammed bin Hamdan bin Rashid al-Maktoum.

Tradične sa Cybertech Global koná v hlavnom meste Izraela Tel Aviv, avšak z pandemických dôvodov bolo pre tento rok určené nové miesto konania – Dubaj, SAE. Dôvodom výberu tohto teritória nebola len pandémia COVID-19, ale aj vysoký potenciál SAE v rozvoji inovačných technológií, z dôvodu snahy diverzifikácie národného hospodárstva, ktorej jedným z hlavných pilierov je práve podpora inovácií, vedy a výskumu. Ako uviedol aj zakladateľ podujatia Cybertech Global Amir Rapaport: „Dubaj sa ukázal byť ako perfektné miesto pre organizáciu nášho podujatia, pretože je to pulzujúce mesto, skutočné technologické a obchodné centrum“.

Popri odbornom programe, ktorý ponúkala konferencia Cybertech Global,  bolo slovenským spoločnostiam ponúknutá možnosť organizácie na mieru šitých B2B a B2G rokovaní s poprednými arabskými spoločnosťami a asociáciami. Rokovať tak mohli napríklad s jedným z najväčších dodávateľov telekomunikačných sietí v SAE, spoločnosťou Etisalať či so štátnym zdravotníckym orgánom, Dubai Health Authority. Medzi ďalšie významné spoločnosti, ktoré mali slovenské MSP možnosť stretnúť boli aj Dubai Start-up Hub, Safe City Group či Dubai Sustainable City.

Tieto kontakty pomohli slovenským MSP nielen rozšíriť si znalosti o možnostiach prieniku do Spojených arabských emirátov, ale aj o už prebiehajúcej slovensko-arabskej obchodnej spolupráci a o podmienkach vstupu a potenciálu spolupráce v predmetnom teritóriu.

Slovensko v rámci podnikateľskej misie preukázalo veľký záujem o nadviazanie spolupráce v SAE, kde sa sféra kybernetickej bezpečnosti a inovácií v súčasnosti dostáva do popredia. Zároveň sa v rámci misie preukázala aj konkurencie schopnosť slovenských MSP, ktoré disponujú množstvom inovatívnych nápadov v oblasti IKT a kybernetickej bezpečnosti.
SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na stránke podujatí.
Viac informácií je taktiež možné nájsť na stránke Národného projektu.