Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase pandémie COVID-19

piatok, 14. august 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala  webinár pod názvom „Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase  pandémie  COVID – 19“. 

Účasť potvrdilo 19 firiem zo sektoru logistiky aj výrobných sektorov, ktoré pri svojej exportnej  činnosti využívajú dopravné služby logistických firiem.
Webinár, ktorý sa uskutočnil cez on-line aplikáciu ZOOM si kládol za cieľ objasniť a zodpovedať účastníkom otázky, aké dopady má aktuálny stav spôsobený pandémiou na poskytovanie logistických služieb pre exportérov, akými spôsobmi poskytovatelia dopravných a špeditérskych  služieb tieto dopady prekonávajú a aké alternatívne riešenia v oblasti dopravy  pre vývozcov ponúkajú. V neposlednom rade účastníkov zaujímalo aj to, aký vývoj v oblasti poskytovania  dopravných služieb predpokladajú po zmiernení obmedzení súvisiacich s pandémiou a po jej úplnom odznení.  

Tieto tématické okruhy počas webinára objasnili zástupcovia renomovaných špeditérskych spoločností poskytujúcich komplexné  portfólio logistických služieb: DAMCO Slovakia,s.r.o. a CARGO-PARTNER SR,s.r.o.

Ako vyplynulo z viacerých spätných väzieb od účastníkov, webinár poskytol   užitočný, rámcový  informačný prehľad o aktuálnych problémoch  v oblasti logistických služieb, ako aj návody ako sa s týmito problémami  vysporiadať.