×
28.05.2020

Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase pandémie COVID-19 (webinár)

Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO
Kontakt

Jozef Mader, T: 0910 828 328, E: jozef.mader@sario.sk, Marek Pocklan, T: 0918 919 658, E: marek.pocklan@sario.sk

Agentúra SARIO pripravuje pre slovenské podnikateľské subjekty s exportným potenciálom sériu webinárov zameraných na zdieľanie skúseností s dôsledkami pandémie COVID-19 na podnikanie, prekonávanie týchto dôsledkov, ako aj osvedčené postupy vynútené
touto situáciou.


Ďalším z tejto série je webinár pod názvom Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase pandémie COVID–19, ktorý sa uskutoční 28. mája 2020.

Počas webinára sa dozviete, aké dopady má aktuálny stav spôsobený pandémiou na poskytovania logistických služieb pre exportérov, akými spôsobmi poskytovatelia dopravných a špeditérskych služieb tieto dopady prekonávajú a aké alternatívne riešenia v oblasti dopravy pre vývozcov ponúkajú, ako aj to, aký vývoj v oblasti poskytovania dopravných služieb predpokladajú po zmiernení obmedzení súvisiacich s pandémiou a po jej úplnom odznení.

Tieto tématické okruhy vám počas webinára objasnia zástupcovia spoločností poskytujúcich tieto služby.

Pozvanie na webinár, ako hlavní panelisti prijali zástupcovia spoločností: 
  • DAMCO Slovakia
  • CARGO-PARTNER SR

Pracovný jazyk: slovenský

REGISTRÁCIA
Registrácia na webinár bola uzavretá. Ďakujem za prejavený záujem.
-
Webinár sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM cez link, ktorý zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.