×

Vesmírny sektor pre slovenské firmy - dostupnejší ako kedykoľvek predtým

VESMÍRNY SEKTOR PRE SLOVENSKÉ FIRMY JE DOSTUPNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM.

Dňa 18.septembra 2019 sa v Bratislave konal prvý zo série diverzifikačných workshopov agentúry SARIO pod názvom GETTING INTO SPACE zameraný na priblíženie vesmírneho sektora slovenským spoločnostiam.
Workshop otvoril Dominik SUSA, riaditeľ  Odboru investičných projektov SARIO,  podujatím sprevádzal Michal BRICHTA, konzultant & tímlíder diverzifikačných služieb Odboru investičných projektov SARIO. Medzi vystupujúcimi boli aj Stephen Phil Airey a Kay van Der Made, zástupcovia Európskej vesmírnej agentúry (European Space Agency – ESA), ktorá bola zároveň hlavným partnerom tohto podujatia.

Úvodná prezentácia ESA priblížila jej hlavné aktivity a aktuálny stav spolupráce so Slovenskom, ako aj  relevantné možnosti vesmírnej oblasti pre slovenské spoločnosti. Približne päťdesiat účastníkov, zástupcov firiem z oblasti elektrotechniky, strojárstva, vývoja progresívnych materiálov a IT malo taktiež počas 2 panelových diskusií možnosť vypočuť si príbehy slovenských podnikateľov, ktorí  úspešne diverzifikovali  portfólio svojich produktov a služieb smerom k vesmírnemu sektoru a inšpirovať sa tiež efektívnou spoluprácou slovenských firiem a výskumných inštitúcií. V priebehu 2 poobedných workshopov  mali ďalej účastníci možnosť  načerpať  množstvo praktických informácií v oblasti financovania výskumno-vývojových projektov v kozmickom sektore.

Bezprostredne po odprezentovaní potenciálu vesmírneho sektora na tomto podujatí viaceré zo zúčastnených spoločností pre SARIO uviedli, že reálne uvažujú o vstupe do sektora a nad realizáciou prvých projektov či už samostatne, alebo v partnerstve s inými spoločnosťami. Účastníci  workshopu využili možnosti podrobného brífingu o podávaní projektov v rámci programu PECS, ktorý organizovala ESA a ministerstvo školstva.
 
Diverzifikačné služby sú nedávno spusteným projektom agentúry SARIO, ktorého cieľom je podpora diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnologických sektorov prostredníctvom vytvárania nových obchodných možností pre lokálne firmy. Úplne prvé pilotné podujatie v rámci danej agendy prebehlo pod názvom Slovak Space Tech Day už v júni 2019 (viac informácií tu: https://www.sario.sk/sk/novinky/sario-na-slovak-space-tech-day).

Európsky vesmírny priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších na svete, zamestnáva viac než 230 000 pracovníkov a už v roku 2017 vytváral pridanú hodnotu odhadovanú na 53 až 62 miliárd eur. Pritom tržby ako aj počet zamestnancov v sektore každým rokom stabilne rastú. Mení sa zároveň aj celkový charakter sektora. Kým v minulosti bol výhradnou doménou štátnych projektov a veľkých korporácií, dnes sú dôležitou súčasťou jeho dodávateľskej siete aj malé a stredné podniky.Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  v rámci novej platformy DIVERZIFIKAČNÉ SLUŽBY SARIO podporuje diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnologických sektorov prostredníctvom vytvárania nových obchodných možností pre slovenské firmy.

Pre viac informácií kontaktujte :
Michal Brichta
Konzultant & tímlíder diverzifikačných služieb Odboru investičných projektov SARIO
E: michal.brichta@sario.sk