×

SARIO na Slovak Space Tech Day

V Košiciach diskutovali o príležitostiach pre slovenské firmy v sektore vesmírnych technológií. Išlo o pilotné podujatie agentúry SARIO v rámci série aktivít zameraných na podporu diverzifikácie slovenskej ekonomiky
a rozvoja vysokotechnologických sektorov.


Na prvom ročníku podujatia 'Slovak Space Tech Day' sa stretli desiatky predstaviteľov odvetvia vesmírnych technológií na Slovensku vrátane predstaviteľov výskumno-vývojových inštitúcií. 

Európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Podľa údajov Európskej komisie zamestnáva viac než 231 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 53 až 62 miliárd eur. Európa vyrába napríklad tretinu všetkých svetových satelitov. 
Priblížiť výrazný potenciál tohto sektora pre slovenské spoločnosti je jedným z cieľov podujatia 'Slovak Space Tech Day', ktoré sa konalo v Košiciach.

Zhruba štyridsať účastníkov z firiem a výskumných inštitúcií tu malo možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnych možnostiach a príležitostiach pre slovenský vesmírny sektor, ako aj rozšíriť svoju sieť kontaktov doma aj
v zahraničí. Hlavným zahraničným partnerom tohto ročníka 'Slovak Space Tech Day' bola jedna z popredných európskych kozmických spoločností Thales Alenia Space, ktorá prejavila záujem nájsť potenciálnych partnerov
v regióne. 

Súčasťou programu sú okrem vystúpení a panelových diskusií s expertmi
aj B2B stretnutia a séria krátkych prezentácii 'pitch session' 11 inovatívnych slovenských firiem pôsobiacich v kozmickom sektore. Najúspešnejšie
z prezentujúcich spoločností budú mať následne možnosť prerokovať možnú spoluprácu na B2B rokovaniach s predstaviteľmi Thales Alenia Space. 

Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) v zastúpení senior konzultantmi agentúry Otom Pisoňom a Michalom Brichtom v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Paríži. Okrem Thales Alenia Space sú partnermi podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita.