×
20.02.2024

1. zasadnutie Spoločného slovensko-tureckého ekonomického a obchodného výboru - JETCO

1. zasadnutie Spoločného slovensko-tureckého ekonomického a obchodného výboru - JETCO
Miesto
Kongresová sála MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
Organizátor
MH SR, MZVEZ SR, SARIO
Kontakt
Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, M: +421 910 828 328, Silvia Radovanović, silvia.radovanovic@sario.sk, M: +421 915 828 362

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizujú sprievodné biznis fórum počas prvého zasadnutia Spoločného slovensko-tureckého ekonomického a obchodného výboru s Tureckou republikou.

Vytvorenie nového bilaterálneho výboru – JETCO s Tureckom znamená nový impulz rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov s krajinou, ktorá je siedmym najväčším obchodným partnerom Európskej únie a s ktorou má Únia uzavretú dohodu o colnej únii.  
 

Sektorové zameranie biznis fóra: 

 • Strojárstvo, automotive
 • Obranný priemysel 
 • Informačno-komunikačné a smart technológie
 • Energetika
 • Doprava

PROGRAM

10:30 – 11:00  Otvorenie Biznis fóra / Uvítacie príhovory: 

 • Harika Güral, predsedníčka Turecko-slovenskej obchodnej rady 

 • Robert Šimončič, GR SARIO 

 • Nail Olpak, prezident DEIK 

 • Denisa Saková, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR 

 • Ömer Bolat, minister obchodu TR 

11:00 – 11:15 Podpisový ceremoniál

 • zakladajúceho dokumentu JETCO - podpisuje PPVaMiH SR Denisa Saková a minister obchodu TR Ömer Bolat

 • MoU o spolupráci medzi SARIO a DEIK – podpisuje prezident DEIK Nail Olpak a GR SARIO Robert Šimončič

11:15 – 11:45  Coffee break

11:45 – 15:00 Biznis fórum

 • 11:45 prezentácia SARIO

 • 12:00 prezentácia DEIK

 • 12:15 prezentácia MZVaEZ SR

 • 12:25 – 12:40 coffee break

 • 12:40- 15:00 B2B meetings

15:00 Ukončenie podujatia

Rokovací jazyk: anglický (komunikatívna úroveň)

Zoznam účastníkov z tureckej strany si môžete pozrieť tu.

REGISTRÁCIA
Registrácia na biznis fórum je otvorená do 15.2.2024, 13.00. 

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov a účastníčok misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníkov, ich doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

NA STIAHNUTIE