×
18.09.2023 - 20.09.2023

Kenská obchodná delegácia na Slovensku

Miesto
Hotel Devín, Riečna 162, Bratislava
Organizátor
SARIO Národný projekt, MZVEZ SR

Národný projekt SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prijatie obchodnej delegácie z Kene na Slovensku, ktoré sa uskutoční v termíne 18. — 20. september 2023.

Recipročné prijatie kenskej obchodnej delegácie v SR predstavuje ďalší krok v rozvoji obchodných vzťahov s Kenskou republikou, ktorému predchádzali dve podnikateľské misie SARIO do Kene v rokoch 2022 a 2023. 

Kenská delegácia (zoznam spoločností) bude vedená Kenskou alianciou súkromného sektora KEPSA, ktorá predstavuje najvyšší orgán súkromného sektora v tejto východoafrickej krajine. KEPSA združuje kenské a zahraničné obchodné združenia, obchodné komory, profesijné orgány, korporácie, nadnárodné spoločnosti, start-upy, mikropodniky, malé a stredné podniky zo všetkých sektorov hospodárstva krajiny. Jej celkový počet členov presahuje 1 milión. 

Slovenskú republiku v rámci delegácie navštívi taktiež guvernér kraja Kilifi, pán Gideon M. Mung'aro, ktorého budú sprevádzať vysokopostavení krajskí zástupcovia pre zdravotníctvo a poľnohospodárstvo. Primárnymi hospodárskymi piliermi kraja Kilifi, ktorého populácia dosahuje takmer 1,5 milióna obyvateľov, sú rybárstvo a turizmus. Vďaka úrodným pôdam a klimatickým podmienkach má Kilifi silnú perspektívu pre poľnohospodársky rozvoj. Delegácia z Kilifi bude prítomná na Slovensko-kenskom obchodnom fóre a následnej networkingovej recepcii.

Primárne body záujmu delegácie z Kilifi: 

  • Poľnohospodárstvo: zelené technológie, udržateľné hospodárstvo, modré hospodárstvo 
  • Zdravotníctvo: zdravotnícka technika, nové technológie pre zdravotníctvo 
  • Turizmus

Dovoľujeme si vás informovať, že na Slovensko-kenskom obchodnom fóre a následnej networkingovej recepcii sa zúčastní taktiež honorárny konzul Slovenskej republiky v Tanzánii, pán Moustafa H. Khataw, ktorý je pripravený prediskutovať so slovenskými spoločnosťami ich prípadné obchodné záujmy v tomto teritóriu. 

O KENI
Keňa, najrozvinutejšia krajina Východoafrického spoločenstva, je často označovaná za vstupný bod do subsaharskej východnej Afriky, a to aj vďaka najväčšiemu portu vo východnej Afrike — prístavu Kilindini v meste Mombasa na Indickom oceáne, cez ktorý je do regiónu EAC dovážaná masívna časť zahraničného exportu. Odhliadnuc od svojho rozvojového statusu má táto krajina s populáciou viac než 53 miliónov obyvateľov významnú kúpnu silu, čo potvrdzuje aj fakt, že Keňa sa nedávno prepracovala do kategórie stredne príjmovej ekonomiky.

Keňa je otvorená ekonomika s pomerne stabilným politickým prostredím, ktorej výhodou je taktiež kvalitne vybudovaný systém vzdelávania, vďaka čomu je angličtina rozšírená aj v rurálnych oblastiach krajiny. Pre obyvateľstvo je charakteristický silný 'podnikateľský duch', čo robí z Keňanov schopných obchodných partnerov.

Keňa je významným partnerom Slovenskej republiky v teritóriu — v krajine sídli aj náš jediný zastupiteľský úrad pre subsaharskú východnú Afriku. Keňa je taktiež dlhodobo jedným z hlavných partnerov SR v sfére oficiálnej rozvojovej spolupráce, čo môže byť prínosom pre slovenské MSP, ktoré by sa rozhodli angažovať v tomto teritóriu napríklad prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev SAMRS.

Rokovania budú prebiehať v anglickom jazyku.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

PONDELOK
18. SEPTEMBER 2023

Slovensko-kenské obchodné fórum 

Prezentácie, B2B, B2G rokovania

10.00–12.00
Hotel Devín, sála Ambassador

  • Otvorenie podujatia, prezentácia kenskej delegácie, B2B rokovania

Networkingová recepcia

12.30-15.30
Hotel Devín, priestory Café Devín

  • Príležitosť pre ďalší rozvoj dialógu s kenskými obchodnými partnermi 

UTOROK–STREDA
19.–20. SEPTEMBER 2023

  • Návštevy slovenských obchodných podnikov v rámci SR

Dovoľujeme si informovať slovenských záujemcov, že pre kenskú obchodnú delegáciu budú v dňoch 19. – 20. september organizované návštevy obchodných podnikov v rámci SR. V prípade vášho záujmu prijať* zástupcov kenskej delegácie a odprezentovať im vaše služby/výrobné kapacity vás prosíme uviesť túto skutočnosť v registračnom formulári v odkaze nižšie. 

*Z dôvodu komplexnosti programu si SARIO vyhradzuje právo zamietnuť ponuku na prijatie delegátov vo vašej spoločnosti. O finálnom rozhodnutí budú slovenské registrované spoločnosti informované prostredníctvom e-mailu.

KONTAKT

T: +421 2 58 260 311

REGISTRÁCIA
V prípade vášho záujmu o účasť na Slovensko-kenskom obchodnom fóre a následnej networkingovej recepcii, prípadne o prijatie kenskej obchodnej delegácie vo vašej spoločnosti vás prosíme vyplniť registračný formulár.

Registrácia je otvorená do 15. septembra 2023

NA STIAHNUTIE