×
17.10.2021 - 21.10.2021

Medzinárodný veľtrh GITEX 2021, Dubaj

Miesto
Dubai World Trade Centre, Dubaj, SAE
Organizátor
SARIO Národný projekt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2021, ktorý sa bude konať v termíne 17.—21. október 2021.

Podujatie GITEX („Gulf Information Technology Exhibition“) je kombinácia veľtrhu a konferencií, ktorá prináša prehliadku technológií od nadnárodných technologických spoločností cez vládne subjekty až po nové generácie startupov. Na podujatí sa prezentujú najnovšie trendy a poznatky v oblasti 5G, umelej inteligencie, mobility, inteligentných miest, digitálnych ekonomík, IoT, kybernetickej bezpečnosti, fintech, cloudových technológií a ďalších.
Hlavný program veľtrhu je rozdelený do 6 hlavných technologických udalostí, ktoré sa dejú spoločne: GITEX Tech Week, GITEX Future Stars, Future Blockchain Summit, AI Everything, Marketing Mania a Fintech Surge.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu GITEX 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.


REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu GITEX 2021, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 28. júla 2021.Organizátor národnej expozície 
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Cieľom účasti
slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

------

Viac o pripravovaných veľtrhoch a výstavách  na roky 2021 aj 2022 nájdete TU