Space applications in emergency situations - webinár

Dátum: 
piatok, 10. júl 2020
Cena: 
Bezplatne / Registrácia
V 21. storočí zohrávajú vesmírne aplikácie kľúčovú úlohu pri prevencii a riešení kríz a mimoriadnych udalostí.

Počas webinára „Vesmírne aplikácie v krízových situáciách“ budú rečníci diskutovať o rôznych zaujímavých projektoch firiem a výskumných inštitúcií v tejto oblasti, pričom sa zamerajú najmä na využívanie údajov pozorovania Zeme a navigácie v Ázii a Európe.

Rečníci: 
  • Emmanuel Pajot - Secretary General, EARSC
  • Hannes Dekeyser - Management Consultant, GNSS.asia
  • William Ricard - Space Practice Manager, PwC Advisory
  • Giorgio Licciardi – Telecommunications Engineer, Edoardo Amaldi Foundation
  • Michal Brichta –  Diversification Lead & Senior Consultant, SARIO
Webinár bude prebiehať v anglickom jazyku.

Prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára do 8. júla 2020.
Prihláseným účastníkom bude v deň konania zaslaný prístupový link. Webinár je pripravený v rámci Diverzifikačných služieb,  ktoré sú novou aktivitou agentúry SARIO zameranou na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO prosím kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk