Podujatia SARIO Business Link

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre podnikateľov sériu kooperačných podujatí na podporu exportu slovenských firiem pod názvom SARIO Business Link.
Podujatia môžu byť vytvorené na mieru pre zahraničného partnera, zamerané na kooperácie so slovenskými firmami,  zamerané na podnikateľskú aj odbornú verejnosť a  môžu zároveň zahrňať sektorovo zameranú odbornú konferenciu.

Podujatia SARIO Business Link v roku  2019 

Slovenská kooperačná burza NITRA 2019
22. máj 2019


Medzinárodné podujatie zamerané na B2B rokovania, partnerskú kooperáciu slovenských a zahraničných firiem s odbornou konferenciou počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra 2019 

témy: inteligentný priemysel, inovácie, automatizácia, robotizácia, elektromobilita, Smart City

kontakt: matchmaking@sario.sk

VIDEO z roku 2018

Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2019
24. október 2019

Najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré už 13 rokov spája prostredníctvom bilaterálnych rozhovorov slovenských a zahraničných podnikateľov, zameriava sa na  prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov, pričom prezentuje ekonomický potenciál Slovenskej republiky.

témy: inteligentný priemysel, inovácie, automatizácia, robotizácia, elektromobilita, Smart city

kontakt: matchmaking@sario.sk

VIDEO z roku 2018

-----------------------------------------------------------------
Podujatia SARIO Business Link v roku 2018

Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2018 -
Nové príležitosti obchodnej spolupráce pre slovenské fir
my
VIDEO

Slovenská kooperačná burza NITRA 2018 -
Nové obchodné kontrakty na dosah

VIDEO


Podujatia SARIO Business Link v roku 2017

Podpora podnikateľských subjektov -Aktuálne projekty a výzvy
22. marca 2017

Konferencia a odborné konzultácie počas veľtrhu CONECO a Racioenergia 2017, Incheba, Bratislava 

Slovenská kooperačná burza Nitra 2017
24.mája 2017

Konferencia a B2B rokovania počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017, Agrokomplex, Nitra

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017
Odborná konferencia a medzinárodná platforma pre B2B rokovania, 19.septembra 2017, Bratislava 

Slovenská kooperačná burza Košice 2017
Odborná konferencia o rozvoji a potenciáli prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom na expanziu dodávateľov v automobilovom priemysle aj na širšej medzinárodnej scéne, B2B rokovania, 30.novembra 2017, Košice 


O detailoch podujatí ako aj o ďalších podujatiach zaradených do tejto série Vás budeme priebežne informovať.

------------------------------------------------------------------------

Podujatia SARIO Business Link v roku 2016

Stavebné a energetické projekty a projekty vodného hospodárstva v zahraničí
6. apríl 2016

Odborná konferencia pre verejnosť, oficiálne sprievodné podujatie 37.ročníka veľtrhu CONECO a 26.ročníka veľtrhu RACIOENERGIA v Bratislave. 

Medzinárodný strojársky kooperačný deň
25. máj 2016
MSKD je oficiálne sprievodné podujatie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.


Slovenská kooperačná burza
3. november 2016
Najväčšie partnerské kooperačné stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na Slovensku.