Podujatia SARIO Business Link

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre podnikateľov sériu kooperačných podujatí na podporu exportu slovenských firiem pod názvom SARIO Business Link.

Podujatia môžu byť samostatné, vytvorené na mieru pre zahraničného partnera alebo súčasťou odborného veľtrhu. Sú zamerané na kooperácie so slovenskými firmami, na podnikateľskú aj odbornú verejnosť a zároveň zahŕňajú sektorovo zameranú odbornú konferenciu.

Kontakt: matchmaking@sario.sk

Realizované podujatia zo série SBL
Slovenská kooperačná burza 2020 ONLINE


Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2019
VIDEO

Slovenská kooperačná burza NITRA 2019
VIDEO

Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2018 -
Nové príležitosti obchodnej spolupráce pre slovenské fir
my
VIDEO

Slovenská kooperačná burza NITRA 2018 -
Nové obchodné kontrakty na dosah

VIDEO

Slovenská kooperačná burza Košice 2017

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

Slovenská kooperačná burza Nitra 2017

Podpora podnikateľských subjektov -Aktuálne projekty a výzvy 2017