×

Perspektívy uplatnenia strojárskych a elektrotechnických firiem v zdravotníckom sektore

NA WEBINÁRI AGENTÚRY SARIO DISKUTOVALI FIRMY ZO STROJÁRSKEJ A ELEKTROTECHNICKEJ OBLASTI O MOŽNOSTIACH UPLATNENIA V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA.

Dňa 17.4.2020 sa uskutočnil v poradí druhý webinár v rámci agendy Diverzifikačných služieb SARIO nesúci názov „Strojárstvo a elektronika v medicíne“, ktorého cieľom bolo priblížiť firmám pôsobiacim v rôznych oblastiach strojárskej a elektrotechnickej výroby možnosti akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v sfére medicíny a ochrany zdravia.

V diskusii sa zhruba 50 divákom predstavili zástupcovia spoločností, ktoré okrem svojich tradičných oblastí už teraz nachádzajú uplatnenie aj v rámci sektora medicínskych technológií (pán A. Gevorkyan zo spoločnosti Gevorkyan, s.r.o.; pán J. Kostelanský zo spoločnosti Eurotron component, a.s.; pán N. Brath zo spoločnosti ŠVEC GROUP), ako aj zástupca výskumnej sféry (pán F. Duchoň z Národného centra robotiky FEI STU). Webinár viedol tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO M. Brichta.
Na úvod vystupujúcich a divákov privítal generálny riaditeľ agentúry SARIO pán R. Šimončič, ktorý okrem vyzdvihnutia významu sektora medicínskych technológií, taktiež predstavil aktivity agentúry SARIO súvisiace s aktuálnou situáciou (séria webinárov, poskytovanie aktuálnych informácií o opatrenia prijatých v dôsledku COVID-19).

Jednou z hlavných tém webinára boli aktuálne projekty zúčastnených firiem zamerané na vývoj a výrobu zdravotníckych pomôcok a prístrojov.

V nadväznosti na predchádzajúci webinár s názvom 3D tlač ako prvá pomoc v krízových situáciách sa úvod diskusie venoval téme veľkosériovej výroby respirátorov, pričom spoločnosť Gevorkyan, s.r.o. vyjadrila pripravenosť vyrobiť až 50 000 kusov týchto ochranných pomôcok denne.
Ďalej boli predstavené projekty náhradnej pľúcnej ventilácie (Národné centrum robotiky na FEI STU v spolupráci so spoločnosťou Matador a Jeseniovou lekárskou fakultou v Martine), inovatívnych dezinfekčných brán pre firmy, obchody či nemocnice (ŠVEC GROUP), a taktiež elektroniky pre operačné stoly, zariadenia pre terapiu oka ako aj infúzne a RTG technológie (Eurotron component, a.s.).
Vystupujúci mali možnosť komunikovať smerom na publikum svoje potreby a možnosti na spoluprácu v aktuálnych a budúcich projektoch. Prevažne išlo o potrebu dodávok rôznych komponentov, ako napríklad ambuvaky a motory pre pľúcne ventilátory, trisky, ventily a rôzne elektrické komponenty pre dezinfekčné brány, a taktiež dosky plošných spojov, vinuté a mechanické diely, či káblové zväzky.
F. Duchoň taktiež priblížil využitie robotiky v sektore medicíny a ochrany zdravia, okrem iného aj v kontexte aktuálnej pandémie. Kolaboratívne roboty môžu napríklad pomáhať pri manipulácii s odbermi, merať teplotu a kontrolovať zdravotný stav pacientov, či dezinfikovať nemocničné a iné priestory. Drony, využívané pri preprave biologických vzoriek, zase vedia byť nenahraditeľnou pomocou najmä v situáciách, keď hrá dôležitú úlohu čas.
Diskutujúci zhodne zdôraznili potrebu systematického investovania do inovácií pre dobré zvládanie krízových situácií a trhových zmien v budúcnosti. Diskusia bola živým dôkazom, že aj tradičné sektory ako strojárstvo a elektrotechnika majú aj v rámci sektora medicínskych technológií mimoriadne široké uplatnenie. Ukázala tiež, že aj keď aktuálna kríza prináša prekážky či už na strane dodávok alebo odbytu, je potrebné ju zároveň vnímať aj ako potenciálnu príležitosť pre diverzifikáciu doterajších aktivít a identifikáciu nových trhov.
 
Agentúra SARIO preto plánuje  v rámci Diverzifikačných služieb, ktoré sú novou aktivitou  zameranou na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu, nadviazať na daný webinár ďalšími diskusiami zameranými na využitie skúseností a technológií z rôznych sektorov v medicínskom prostredí.
Najbližšie plánované webináre agentúry SARIO nájdete v tomto programe.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk.
Dávame do Vašej pozornosti aj stále aktualizovanú informačnú stránku agentúry SARIO o relevantných opatreniach pre podnikateľov (MSP aj veľké podniky), ktoré sú prijímané v súvislosti so zmierňovaním ekonomických dopadov pandémie COVID–19.