×

SARIO úspešne pokračuje v podpore rozvoja slovenského vesmírneho sektora

Vďaka aktivitám agentúry SARIO sa slovenskému vesmírnemu biznisu darí získavať medzinárodnú pozornosť a prenikať do európskych štruktúr.

Pred niekoľkými týždňami sa agentúra SARIO stala členom Slovak Aerospace Cluster s cieľom zintenzívniť aktivity klastra a pomôcť tak k efektívnej integrácii slovenského vesmírneho sektora.
Tento krok už prináša prvé ovocie v podobe prijatia Slovak Aerospace Cluster za člena SME4SPACE, európskej asociácie malých a stredných podnikov pôsobiacich vo vesmírnej oblasti so sídlom v Bruseli.
Okrem nových príležitostí vytvárať medzinárodné partnerstvá pre slovenské firmy, toto členstvo prináša tiež zvýšenie medzinárodnej vizibility slovenského vesmírneho sektora a celkového inovačného potenciálu našej krajiny.

K tomuto úspechu výrazne napomohlo aj podujatie Slovak Space in Brussels, ktoré agentúra SARIO organizovala v spolupráci so Styčnou kanceláriou Slovenskej republiky pre výskum a vývoj  (SLORD) v Bruseli a slovenským veľvyslanectvom v Bruseli. Cieľom podujatia bolo predstavenie slovenského vesmírneho priemyslu zástupcom medzinárodných inštitúcií, firiem, zastupiteľských úradov a priemyselných asociácií z rôznych krajín Európy.
Agentúra SARIO v rámci svojich Diverzifikačných služieb eviduje rastúcu pozornosť zahraničných partnerov o slovenský vesmírny sektor, ktorá sa prejavuje nielen účasťou na organizovaných podujatiach, ale aj čoraz intenzívnejším záujmom o identifikáciu obchodných a výskumno-vývojových partnerov a realizáciu spoločných projektov.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach Diverzifikačných služieb SARIO sa na nás prosím neváhajte obrátiť prostredníctvom emailu diverzifikacia@sario.sk.