Slovensko na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2022

utorok, 25. október 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 15.–19. októbra 2022 pripravila pre sedemnásť slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na jednom medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2022 v Paríži.


Veľtrh SIAL Paríž je jedným z najväčších a najdôležitejších európskych výstav potravín a nápojov pre vystavovateľov, ktorí chcú predviesť svoje výrobky na nových trhoch a pre nové cieľové skupiny. Je to globálna výstava, ktorá spája kľúčových výrobcov a kupujúcich. SIAL Paríž je špecializovanou medzinárodnou platformou pre inovácie v potravinách a realizuje sa každé dva roky s účasťou viac ako 7 000 vystavovateľov a 160 000 návštevníkov z celého sveta.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 17 slovenských spoločností: Alfa Sorti, ANI Slovakia, Biobiltong, Descanti, Frost, Globaltrading Slovakia, Gurlex, Healthy Food Supplements, Hive Holding, CHX, MenuBox, Natures, PSS Svidnik, Roal Group, Slike, Vely Care, Vino Peter Lisicky.

Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazali nové obchodné kontakty s cieľom exportu svojich výrobkov a služieb do zahraničia.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu SIAL 2022 podporili svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky Mgr. Igor Slobodník a ekonomický diplomat ZÚ SR v Paríži Tomáš Šefranko, ktorí počas svojej návštevy na expozícii diskutovali so zástupcami  zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania na francúzskom trhu.

Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2022
je dostupný na tomto linku.