×
04.05.2022

Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie (webinár)

Miesto
online (ZOOM)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO, SUSTO - Sustainability Tools, Circular Slovakia
Kontakt

Marek Kopanický, E: marek.kopanicky@sario.sk, T: +421910828330

Podľa 47 % opýtaných zo slovenského CEO prieskumu spoločnosti PwC v roku 2021 by znižovanie dopadu na klimatickú zmenu a environmentálne záťaže malo byť prioritou slovenských firiem. Európska komisia predstavila základnú podobu novej smernice ku Corporate Sustainability Due Diligence, ktorej cieľom je podporovať udržateľné a zodpovedné firemné správanie. Investície do klimatických a udržateľných riešení globálne významne narastajú (PwC: State of Climate Tech 2021). Rovnako tak sa mení aj spotrebiteľské správanie, kedy zákazníci (najmä medzi mladými ľuďmi) požadujú čoraz viac, aby firmy svoje udržateľné deklarácie pretavovali do konkrétnych činov a opatrení. Pre 90% opýtaných mileniálov je dôležité, aby ich práca mala pozitívny vplyv na svet (Oliver Nazarene, 2019). Udržateľnosť sa tak dostáva do samého jadra predmetu podnikania firiem.

Webinár má ambíciu zodpovedať nasledovné otázky:
 • Ako zahrnúť udržateľnosť do strategického plánovania firmy?
 • Aké bariéry na tejto ceste stretnete a ako ich prekonať?
 • Aké kapacity budete potrebovať a ako na to pripraviť organizačnú štruktúru firmy?
 • Aké kompetencie potrebuje manažérka či manažér udržateľnosti, aby bol úspešný a motivoval kolegyne a kolegov vo firme?
 • A ako merať svoj progres v otázkach udržateľnosti?
   
Hostia:
 • Zuzana Sobotová, Head of Sustainability & CSR Department, Lidl
 • Lukáš Haragoš, Sales Executive, CHEMOSVIT Fibrochem
 • Alena Adamkovičová, vedúca odboru environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
   
Moderátor:
 • Jan Kurka - SUSTO - Sustainability Tools
   
Zuzana Sobotová sedem rokov zastrešuje spoločenskú zodpovednosť a trvalú udržateľnosť v Lidl Slovenská republika. V roku 2018 koordinovala vypracovanie vôbec prvej kompletnej správy o trvalej udržateľnosti. Udržateľnosť vníma ako záruku kvality. Kvalita je zase zárukou dlhej životaschopnosti firmy. Najväčšiu silu vidí v záujme zamestnancov o zodpovedné aktivity, čo z nich robí najlepších ambasádorov. Zároveň to ukazuje obrovskú motiváciu, ako sa dajú ďalej rozvíjať takéto projekty spolu so zákazníkmi.

Lukáš Haragoš má skúsenosti z oblasti stavebníctva avšak od roku 2015 pôsobí ako manažér predaja v spoločnosti Chemosvit Fibrochem. Dlhodobo mal na starosti manažment predaja pre západnú Európu a zámorie, no aktuálne sa jeho pozícia výrazne mení a prechádza na pozíciu projektového manažéra, kde bude plne zodpovedný za implementáciu projektu obehového manažérstva, kde Chemosvit Fibrochem zavádza recyklovaný materiál (post industrial i preconsumer) a chce uzatvoriť obeh polypropylénu tak aby bol vždy v cykle a nekončil na skládkach.

Alena Adamkovičová sa venuje dobrovoľným nástrojom environmentálnej politiky od nastavenia implementácie v podmienkach SR až po samotnú realizáciu týchto schém. Prioritne sa zaoberá schémou EMAS, resp. systémom environmentálneho manažérstva v prepojení na technickú normalizáciu ako aj z pohľadu akreditácie.

Jan Kurka je členom výboru Asociácie manažérok a manažérov udržateľnosti v Českej republike a spoluzakladateľom česko-slovenskej konuzultačnej spoločnosti SUSTO - Sustainability Tools, kde vedie agendu strategického manažmentu udržateľnosti pre firmy a samosprávy. Spoluzaložil Akadémiu sociálnej ekonomiky, ktorá stimuluje rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. O príležitostiach prameniacich z prechodu k udržateľnosti prednáša ako hosť na českých a slovenských školách.

Piaty z cyklu webinárov s názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), platforma Circular Slovakia a konzultačná spoločnosť SUSTO – Sustainability Tools. Predchádzajúce webináre sa venovali prístupu k finančným nástrojom z pohľadu udržateľnosti firiem, riadeniu firemných emisií uhlíkov, komunikácii firemnej udržateľnosti a predchádzanie greenwashingu a zavádzaniu princípov cirkulárnej ekonomiky. Výstupy zo seminárov nájdete tu:

Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku?
 
Ako komunikovať firemnú udržateľnosť (a vyhnúť sa greenwashingu)
 
Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu
 
Udržateľnosť firmy a prístup k financovaniu


REGISTRÁCIA
Účasť na podujatí je bezplatná. Registrovať sa môžete do 3. mája 2022 prostredníctvom registračného formulára.