E–mobility Today and in the Post–Pandemic World (webinár)

Dátum: 
streda, 13. máj 2020
Cena: 
bezplatne/registrácia
Kontakt: 

Simona Jurkovičová, E: simona.jurkovicova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si vás dovoľuje pozvať na bezplatný webinár s názvom: „E-mobility Today and in the Post-pandemic World“, ktorý sa uskutoční v stredu 13. mája o 14:00.

Cieľom webinára je priblížiť odbornej i širšej verejnosti aktuálne názory a postrehy asociácie a zástupcov firiem pôsobiacich v oblasti e-mobility. Okrem súčasnej situácie, spojenej s množstvom výziev a príležitostí, nám vystupujúci priblížia ich očakávania a možné scenáre budúceho vývoja, resp. akým spôsobom môže elektromobilita prispieť k naštartovaniu ekonomiky po skončení pandémie.

Na tieto, ale aj ďalšie otázky odpovedia nasledujúci vystupujúci:
  • J. Carrier - InoBat
  • J. Zuštiak - AgeVolt
  • P. Križanský - Slovak Electric Vehicle Association (SEVA)
 
Moderuje: Oto Pisoň, SARIO
Diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku.

Registrácia je možná do 13. mája 2020, 11.00 prostredníctvom registračného formulára. Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme  zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Webinár je organizovaný v rámci InovačnýchDiverzifikačných služieb agentúry SARIO.
Inovačné služby SARIO - nová platforma agentúry SARIO prepája potreby najväčších klientov SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.
Email: innovate@sario.sk
www.innovatewithsario.com
 
Diverzifikačné služby SARIO — nová aktivita agentúry SARIO zameraná na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu. Email: diverzifikacia@sario.sk