×
04.04.2023

Investičné príležitosti na Ukrajine

Krajina
Agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike informuje podnikateľskú verejnosť o investičnej príťažlivosti Ukrajiny, najmä:

- «Guide: Rebuilding Ukraine with Private Sector», ktorý obsahuje informácie o investičnom profile Ukrajiny, finančných stimuloch, podnikateľských príležitostiach, ako aj analytické údaje z rôznych odvetví hospodárstva krajiny: https://ukraineinvest.gov.ua/guide/

- aktualizovanú príručku o štátnej podpore pre investičné projekty s významnými investíciami, ktorá obsahuje podrobné informácie o aktuálnych formách štátnej podpory, požiadavkách na žiadateľov a investičných projektoch s významnými investíciami: https://ukraineinvest.gov.ua/analytics-research-2/explanatory-guide/

- výkladovú príručku o stimuloch poskytovaných priemyselným parkom, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o dostupných stimuloch, požiadavkách na priemyselné parky, postupoch pri zápise do registra priemyselných parkov a výbere správcovskej spoločnosti, ktorá je pravidelne aktualizovaná v súlade s príslušnými podzákonnými predpismi prijatými Kabinetom Ministrov Ukrajiny: https://ukraineinvest.gov.ua/analytics-research-2/guide-ind-parks

- príslušnú prezentáciu o činnosti a službách štátnej inštitúcie UkraineInvest: https://ukraineinvest.gov.ua/services-team-2/our-services
 
Viac informácií prostredníctvom web stránky Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike, prípadne: emb_sk@mfa.gov.ua