×
10.11.2020 - 13.11.2020

ELECTRONICA Mníchov 2020

Miesto
Messe München, Mníchov, Nemecko
Organizátor
SARIO
Z rozhodnutia organizátora sa z dôvodu aktuálnej situácie veľtrh Electronica 2020 bude konať online digitálnou formou.

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na prezentáciu  v spoločnej národnej expozícii pod značkou Good Idea Slovakia na medzinárodnom veľtrhu Electronica 2020, ktorý sa bude konať v termíne 10. – 13. novembra 2020. 

Významným benefitom účasti v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov na väčšej a atraktívnejšej ploche, byť súčasťou oficiálneho programu a možnosť odprezentovať sa aj pred oficiálnymi delegáciami a médiami. 

Veľtrh Electronica v Mníchove je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších veľtrhov v oblasti elektroniky. Na veľtrhu sa očakáva účasť viac ako 3000 vystavovateľov a 70 000 návštevníkov.
Veľtrh ponúka excelentnú príležitosť prezentovať produkty z oblasti elektrotechnického priemyslu na tomto špecializovanom fóre s globálnou reputáciou a účasťou. Podujatie sa organizuje len každé 2 roky, čo ho robí ešte prestížnejším. Okrem vystavenia produktov budú mať slovenské spoločnosti možnosť networkingu, ktorý je na veľtrhu týchto rozmerov samozrejmosťou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://electronica.de/
 
Sektory výstavy:
 • Automotive
 • Displeje
 • Elektromechanika
 • Elektronický dizajn (ED/EDA)
 • Embedded  systémy
 • EMS Služby elektronickej výroby
 • Semikonduktory
 • PCB a iné nosiče obvodov
 • Skúška a meranie
 • Mikro a nanosystémy
 • Pasívne komponenty
 • Senzory
 • Napájacie zdroje
 • Súčasti systému/Zostavy a subsystémy
 • Wireless
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke
https://electronica.de/

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Electronica 2020 uhradí:
 • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
 • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Electronica 2020, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 14. augusta 2020.


_

Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Kontakt: 
veltrhy@sario.skzalubelova@sario.sk

 
         ​