×
31.05.2023

SlovakAid: Výzvy z programu pre podporu podnikateľských partnerstiev na rok 2023

Krajina
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových žiadostí o dotácie v rámci programu pre podporu podnikateľských partnerstiev na rok 2023. Výzva je tentoraz zameraná výlučne na územie Ukrajiny (a jej vybraných regiónov), so zameraním na obnovu a rozvoj tejto krajiny. Možnosť zapojiť sa do výzvy je pre slovenské malé a stredné podniky (začínajúce, či existujúce už dlhšiu dobu), start-upy, či spin-off podniky. Termín uzatvorenia aktuálnej výzvy je 31. máj 2023.
 
Bližšie informácie, ako aj všetky potrebné formuláre a zoznam nevyhnutných dokumentov, sú uvedené v nasledujúcom webovom odkaze: SAMRS/2023/PPP/UA/2 otvorená do 31. mája 2023 - SlovakAid