Staviteľský veľtrh Build Asia– ONLINE

Dátum: 
18 - 20 december 2021
Krajina: 
Pakistan
Sektor: 
stavebný
Typ: 
veľtrhy a výstavy
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) dáva do pozornosti podnikateľskej a odbornej verejnosti pakistanský staviteľský veľtrh The Build Asia  Exhibition, ktorý sa uskutoční 18.-20.12.2021 v online formáte. Podujatie môže slúžiť ako vstupná brána pre rozšírenie obchodnej aktivity účastníkov na rýchlo rastúce trhy v Pakistane, v Afganistane, v krajinách strednej a juhozápadnej Ázie a taktiež v Číne.  Pakistanská vláda nedávno rozhodla o liberalizáciu ekonomických opatrení s cieľom prilákať čo najviac zahraničných investorov, čím sa krajina odlíšila od svojich susedov v regióne.

 

 Cieľom podujatia je prezentovať veľký potenciál pre rozvoj stavebného priemyslu v krajine a tiež prilákať zahraničných výrobcov a investorov, ktorí môžu do krajiny priniesť najnovšiu stavebnú techniku, inovatívne technologické postupy a riešenia a tieto sprostredkovať aj domácim podnikateľom.  Na podujatie sú pozvaní výrobcovia i obchodníci so širokým spektrom tovarov, súvisiacim s výstavbou a zariadením postavených budov: kameniny a ďalšie stavebné materiály, podlahové systémy, dvere a okná, nábytok, vybavenie kuchýň a kúpeľní, osvetlenie a ďalšia elektrotechnika, vzduchotechnika, farby, výťahy, interiérové a exteriérové bazény, alarmy, telekomunikačné systémy. Veľtrhu sa rovnako zúčastnia tiež architekti a bytoví dizajnéri, ekonómovia a finanční poradcovia, realitní agenti, zástupcovia bánk a poisťovacích spoločností. 

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia www.buildasia.net, kde sú informácie dostupné v anglickom a bulharskom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Jozef Mader
E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk


E-mailová adresa:   jozef.mader@sario.sk