×
19.10.2023 - 13.12.2023

Tender EÚ na podporu výroby munície

Krajina

Európska komisia (EK) zverejnila výzvy na pridelenie grantových prostriedkov v rámci nástroja na podporu výroby munície (Act in Support of Ammunition Production - ASAP). Vďaka tomuto nástroju sa môžu firmy obranného priemyslu v krajinách EÚ a v Nórsku uchádzať o finančný príspevok na zvyšovanie vlastných výrobných kapacít pre výrobu delostreleckej munície či rakiet. Z rozpočtu EÚ bude medzi vybrané zbrojárske podniky prerozdelených celkovo 470 miliónov eur.

Bližšie informácie