×
17.06.2024 - 20.06.2024

Veľtrh Collision 2024 pre inovatívne start-upy

Krajina

Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti účasti na medzinárodnom technologickom veľtrhu COLLISION 2024 v Toronte, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. – 20. júna 2024.

 

Aby sa startup mohol zúčastniť na konferencii Collision musí spĺňať nasledovné podmienky

 • byť produktovo orientovaný

 • mať funkčnú webovú stránku, ktorá prezentuje jeho produkt/službu a ponuku hodnoty;

 • byť aspoň vo fáze "minimálneho životaschopného produktu"

 • nesmie byť starší ako päť (5) rokov od dátumu založenia (výnimky sa môžu udeliť v jednotlivých prípadoch pre startupy, ktoré sa v tomto období zmenili alebo zmenili značku);

 • spadajú do jednej z týchto kategórií na základe celkového objemu získaných finančných prostriedkov: 

  • ALPHA: do 1 milióna USD celkového financovania 

  • BETA: od 1 mil. do 5 mil. USD dolárov celkového financovania 

  • GROWTH: Seed/Series A+. Zvyčajne najmenej 3 až 5 miliónov USD v celkovom financovaní 

 

V prípade záujmu slovenských spoločností ZÚ Ottawa po rokovaniach s organizátormi konferencie Collision zabezpečí pre vybrané slovenské inovatívne startupové spoločnosti vstup počas troch dní, z toho jeden deň budú mať k dispozícii prezentačný stánok, ktorý môžu využiť na celodennú prezentáciu. Predpokladané pokrytie prezentačnej účasti najviac pre 3 slovenské spoločnosti. Finálny počet firiem bude závisieť aj od balíkov účasti, do ktorých budú vybrané spoločnosti spadať. 

 

Startupy sú rozdelené do 3 rôznych kategórií na základe úrovne ich rastu v čase podania žiadosti. K dispozícii sú tri balíky, ktoré zahŕňajú: tri vstupenky, výstavný/prezentačný priestor na jeden deň, prístup k startupovým aktiváciám, možnosť prihlásiť sa do celosvetovo uznávanej súťaže PITCH a Startup Showcase, firemná značka a profil na webovej stránke Collision a v rámci mobilnej aplikácie, prístup k webovým a mobilným aplikáciám Collision na vytváranie spojení/kontaktov pred a počas veľtrhu.

 

Tieto tri balíky sú rozdelené podľa úrovne rastu spoločností v čase podania žiadosti:

Balík ALPHA: menej ako 1 milión USD. Je určený začínajúcim spoločnostiam. Zahŕňa vstupenky pre 3 osoby pre jednu spoločnosť na tri dni (z toho jeden deň určený na prezentáciu spoločnosti). V rámci poplatku majú spoločnosti možnosť požiadať o zaradenie do súťaže PITCH a Startup Showcase. Cena balíku ALPHA pre jednu spoločnosť je 890 CAD s daňou / 604 EUR (prepočet k 28.02.2024).

Balík BETA: medzi 1 – 5 mil. USD. Zahŕňa vstupenky pre 4 osoby pre jednu spoločnosť na tri dni (z toho jeden deň určený na prezentáciu spoločnosti). Zahŕňa aj stretnutie s investormi. Cena balíku BETA pre jednu spoločnosť je 1595 CAD s daňou / 1083,75 EUR (prepočet k 28.02.2024).

 

Balík GROWTH: viac ako 5 miliónov USD. Zahŕňa vstupenky pre 5 osôb pre jednu spoločnosť (z toho 1 vstupenka Executive) na tri dni (z toho jeden deň určený na prezentáciu spoločnosti). Zahŕňa stretnutia s investormi a niektoré ďalšie výhody. Cena balíku GROWTH pre jednu spoločnosť je 3695 CAD s daňou / 2510,62  EUR (prepočet k k 28.02.2024).

 

Startupy budú musieť v rámci výberového procesu absolvovať videopohovor, kde sa organizátori budú pýtať na ich podnikanie, (tím, produkt, investície, plány a pod.), ako aj na ich očakávania od podujatia. Potom im vysvetlia čo je súčasťou zodpovedajúceho balíka, prípadne im zodpovedajú ďalšie otázky. Organizátori rozdelia startupy do jednej z vyššie uvedených troch balíkov.

 

Bližšie informácie.

 

V prípade záujmu kontaktujte ZÚ SR v Ottawe: peter.vavra@mzv.sk