Bratislavský región

Bratislavský kraj leží v západnej časti Slovanska. Rozlohou je najmenší zo všetkých krajov avšak je ekonomicky najsilnejší.

Má spoločné hranice s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom.
Z ostatných krajov Slovenska susedí len s Trnavským krajom. Dôležitou geografickou črtou je rieka Dunaj, ktorá ohraničuje región na juhu a rieka Morava tvorí západnú hranicu kraja. Celý kraj je rozdelený na 8 okresov.

Najviac priamych zahraničných investícií ide práve do Bratislavského kraja. Má najvyššie mzdy a najnižsiu mieru nezamestnanosti. Medzi hlavné dôvody, ktoré robia tento región tak atraktívnym pre zahraničných investorov, patria: blízkosť Maďarska, Českej republiky, Rakúska a ďalších západoeurópskych krajín; dobre rozvinutá infraštruktúra - cestné diaľničné a železničné spojenie, riečny prístav, medzinárodné letisko; vysoký ekonomický rast regiónu; koncentrácia vysoko vzdelaného a ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Medzi najvýznamnejších zahraničných investorov
v regióne patri Volkswagen, TESCO, IBM, Dell a Slovnaft.

Hlavné priemyselné odvetvia kraja sú chemický, automobilový, strojársky, elektrotechnický a potravinársky priemysel.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Bratislavský kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily v danom regióne , vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.