Kontakty

Sídlo
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Mlynské nivy 44/b (mapa)
821 09  Bratislava
Slovenská republika
T: +421 2 58 260 100, 101
F: +421 2 58 260 109
E: sario@sario.sk, invest@sario.sk, obchod@sario.sk
 
Generálny riaditeľ
Robert Šimončič
T: +421 2 58 260 112
F: +421 2 58 260 109
E: riaditel@sario.sk, robert.simoncic@sario.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
T: +421 2 5826 0160 
E: protispolocenskacinnost@sario.sk
 
Kontakt pre média
T: +421 2 58 260 100
E: hovorca@sario.sk

Oddelenie marketingu
T: +421 2 58 260 100
E: marketing@sario.sk

Parkovanie pre návštevy

 
ISA
Združenie pre rozvoj investícií

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovenská republika
W: isa-association.sk