4. SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA (4.SKB)

streda, 10. november 2010
Nitra, 9.11. -

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, Francúzsko – Slovenskou obchodnou komorou, Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Nitra,  Agroinštitútom a ďalšími partnermi zorganizovala v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre v dňoch 9. – 10. novembra 2010 podujatie pod názvom „4. Slovenská kooperačná burza“ (4. SKB), ktoré je účinným nástrojom na napĺňanie proexportnej politiky a zároveň jediným podujatím svojho druhu na Slovensku.

 

4. SKB je medzinárodné kooperačné podujatie, zamerané na bilaterálne rokovania medzi domácimi a zahraničnými podnikateľskými subjektmi s cieľom vytvoriť nové hospodárske kooperácie.

 

4. SKB nadväzuje na predošlé tri úspešné ročníky, ktoré sa uskutočnili v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Prešove a stretli sa s mimoriadnym záujmom podnikateľov, profesijných a záujmových združení, ako aj odbornej verejnosti.

 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili významní predstavitelia štátnej správy, diplomatických zborov, územnej a miestnej samosprávy, profesijných zväzov, združení a podnikateľskej obce.

 

Podujatie svojimi príhovormi otvorili:

veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jean Marie Bruno ako predstaviteľ partnerskej krajiny, generálna riaditeľka Sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa ministerstva hospodárstva SR Eva Szabóová, poverená riaditeľka agentúry SARIO Andrea Gulová, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč a riaditeľ Agrokomplexu – Výstavníctva Nitra, štátneho podniku Eduard Krcho.

 

Rečníci vo svojich vystúpeniach ocenili prínos podujatia, tak z pohľadu kooperačných vzťahov, podpory exportu, ako aj pre rozvoj jednotlivých regiónov.

 

Hlavným poslaním 4. Slovenskej kooperačnej burzy bola prezentácia subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie joint-venture a získanie kooperačných partnerov pre slovenské firmy v oblasti strojárstva, automobilového, elektrotechnického, energetického a chemického priemyslu, IT technológií, ako aj spracovania dreva a plastov.

 

Na 4. SKB sa zaregistrovalo 72 slovenských a 61 zahraničných podnikateľských subjektov zo 14-tich krajín (Bielorusko, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko).

 

Partnerskou krajinou 4. SKB sa stalo Francúzsko.

 

Z hľadiska vzájomnej obchodnej výmeny máme s Francúzskom v poslednom období aktívne saldo, pričom export ku koncu minulého roka z pohľadu Slovenskej republiky dosiahol 2 897 mil. Eur a import 1 657 mil. Eur. Uvedené čísla znamenajú, že Francúzsko je pri dovoze siedmym a pri vývoze tretím najväčším obchodným partnerom Slovenska. Našim najdôležitejším vývozným artiklom smerom do Francúzska sú vozidlá, ich súčasti a príslušenstvo, elektrické stroje, prístroje a zariadenia, jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia.

 

Z pohľadu priamych zahraničných investícií v rokoch 2002 až 2009 agentúra SARIO ukončila 20 investičných projektov pôvodom z Francúzska v celkovom objeme 858 mil. Eur s potenciálom vytvoriť 6055 až 7214 pracovných miest. V súčasnosti máme rozpracované 3 francúzske investičné projekty v objeme 47 mil. Eur s potenciálom vytvoriť 1043 pracovných miest.

 

Súčasťou podujatia boli odborné panelové diskusie na témy:


1. Energetika

a) Budúcnosť jadrovej energetiky na Slovensku

b) Možnosti spolupráce s Chorvátskou republikou v oblasti energetiky

2. Automobilový priemysel

a) Klastre, sieťové prepojenia a kooperačné iniciatívy v automobilovom priemysle

b) Aktuálne trendy a problémy v automobilovom priemysle so zameraním na vedu, výskum a inovácie

c) Dodávateľské reťazce a klastrovanie v automobilovom sektore, spolupráca a konkurencia