Agentúra SARIO spolupracuje pri aktivitách projektu AUTOCLUSTERS

pondelok, 22. marec 2010
SARIO

V maďarskom meste Györ sa v dňoch 18. - 19.3. 2010 uskutočnila konferencia k medzinárodnému projektu AUTOCLUSTERS (Automotive Network for Innovation). Vedúcim partnerom projektu je Automobilový klaster - západné Slovensko v Trnave. Na projekte participuje 11 partnerov z 9 krajín juhovýchodnej Európy. Projekt by mal zaistiť transfer inovácií a vedomostí v rámci networkingu medzi jednotlivými partnerskými regiónmi. Hlavnou víziou je vytvoriť z oblasti juhovýchodnej Európy región so silným zameraním na špecifický výskum a vývoj pre automobilový priemysel. Témou projektového stretnutia v Maďarsku bola prezentácia výstupov, výsledkov a záverov doterajšej práce partnerov na projekte.

V rámci spolupráce medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a Automobilovým klastrom – západné Slovensko na konferencii vystúpil s prezentáciou z oblasti automotive R&D kapacít zástupca SARIO Vladimír Švač, ktorý sa špecializuje na identifikáciu a analýzu slovenského R&D prostredia. V prezentácii predstavil súčasné trendy vo svetovom automobilovom priemysle, smerovanie výskumu a vývoja a potenciál R&D kapacít so zameraním na automobilový priemysel v krajinách projektových partnerov. Uviedol, že na Slovensku bolo v období od októbra 2009 do februára 2010 identifikovaných 36 automotive R&D kapacít, ktoré môžu byť ďalej rozvíjané v rámci budovanej automobilovej siete v juhovýchodnej Európe. Celkovo bolo doteraz identifikovaných 212 automotive R&D kapacít v juhovýchodnej Európe. V rámci projektu bola vytvorená R&D databáza, ktorá je spolu s ďalšími informáciami o projekte uverejnená na webovej stránke: www.autoclusters.eu

Agentúra SARIO sa vo svojej činnosti okrem iného zameriava aj na zviditeľnenie slovenského R&D potenciálu pre zahraničných investorov. Agentúra zaregistrovala prvé signály záujmu investorov o investície do R&D a práve táto činnosť napomáha investorom zorientovať sa v lokálnej sieti R&D inštitúcií na Slovensku.