AVIAFÓRUM 2021

štvrtok, 23. september 2021
Dňa 21. 9. 2021 organizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve, Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Charkove v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky AVIAFÓRUM 2021.

Cieľom podujatia bolo prepojiť ukrajinské i slovenské spoločnosti, podnikateľské subjekty a entity najmä zo sektorov leteckého priemyslu, kozmického výskumu, strojárstva či obranného sektoru. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia akademickej obce z obidvoch strán, zástupcovia samospráv či štátnych agentúr.
 
Podujatie oficiálne otvoril Ján Oravec, štátny tajomník z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Oleg Uruskyi, podpredseda vlády Ukrajiny a zároveň minister pre strategické odvetvia priemyslu. Po krátkom otvorení nasledovali prezentácie Viktora Vasilieviča Popova, honorárneho konzula Slovenskej republiky a prezentácia agentúry SARIO. Za SARIO Miroslav Beseda, zástupca riaditeľa odboru investičných projektov ukrajinským účastníkom priblížil letecký a obranný sektor na Slovensku a Michal Brichta, vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie, predstavil slovenské spoločnosti pracujúce a vyvíjajúce širokospektrálne produkty pre kozmický sektor.
 
Po oficiálnej časti s prezentáciami sa konalo B2B fórum, ktorého sa zúčastnilo celkovo 71 účastníkov (z toho 37 účastníkov zo slovenskej strany, 34 subjektov z ukrajinskej strany, medzi inými významné ukrajinské entity ako Antonov, FED či Štátna kozmická agentúra Ukrajiny). Na podujatí bolo prítomných celkovo 40 spoločností (19 z ukrajinskej a 21 zo slovenskej strany). Uskutočnilo sa 93 B2B stretnutí medzi jednotlivými entitami.
 
Nasledujúci deň, 22. septembra 2021, navštívila ukrajinská delegácia na čele s podpredsedom vlády Ukrajiny a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike inovatívnu trenčiansku spoločnosť VRM, ktorá sa zameriava na vývoj trenažérov pre letecký priemysel a závod Letecké opravovne Trenčín, ktoré sú štátnym podnikom špecializujúcim sa na opravu a modernizáciu jednotlivých leteckých častí a komponentov.