Inovačné služby SARIO priniesli slovenským technologickým firmám obchodné príležitosti v USA

pondelok, 11. november 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Washingtone zorganizovala v dňoch 4.- 8. novembra 2019 sériu stretnutí a prezentačných príležitostí vo viacerých mestách v USA (Austin, Detroit, New York).

Cieľom cesty bola prezentácia Slovenska v zámorí ako krajiny vhodnej na investície s vyššou pridanou hodnotou, zároveň napĺňanie podstaty nových Inovačných služieb SARIO - novej platformy agentúry, ktorá prepája potreby veľkých klientov s kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností.

Na tejto ceste boli inovatívne slovenské technologické spoločnosti zastúpené v rámci podnikateľskej delegácie firmami Photoneo, Instarea, Decent, PowerEx. Za SARIO sa cesty zúčastnili Dominik Susa (riaditeľ odboru investičných projektov), Oto Pisoň (zástupca riaditeľa odboru a manažér pre inovácie) a Tomáš Salíni (senior konzultant), ktorí aktívne vystupovali na všetkých ďalej uvedených podujatiach a stretnutiach.

Prvou zastávkou slovenskej delegácie bol Austin (TX), kde sa konalo stretnutie so spoločnosťou Dell. Americká spoločnosť má na Slovensku jedno z najvýznamnejších centier zdieľaných služieb v rámci celej skupiny. V slovenskej pobočke je zamestnaných vyše 2 500 zamestnancov, ktorí sa zameriavajú na aktivity s vyššou pridanou hodnotou najmä v oblasti analýz a finančných služieb. Prezentácia SARIO sa sústredila na dôvody a podporné argumenty, prečo by mala spoločnosť Dell tieto aktivity na Slovensku ďalej rozvíjať. Zároveň jej zástupcom odprezentovali svoje inovatívne riešenia aj dve slovenské technologické spoločnosti - PowerEx a Decent.

Následne sa delegácia presunula do Detroitu, kde sa konalo viacero aktivít na podporu vizibility Slovenska, ako aj predstavenie zúčastnených slovenských technologických firiem (Photoneo, Decent a Instarea). Slovensko bolo okrem SARIO zastúpené predstaviteľmi ambasády SR vo Washingtone. Prvé dva dni sa delegácia zúčastnila konferencie Integr8,, najvýznamnejšej regionálnej konferencie s globálnym dosahom so zameraním na Industry 4.0.

V rácmi konferencie slovenská delegácia aktívne vystupovala najmä  počas odborného okrúhleho stola ("Integr8 Global Business Roundtable: A Global Roadmap to Digital Transformation“), zároveň sa zúčastnila i hodinového dedikovaného prezentačného bloku o Slovensku ("Slovakia Meets The Motor City- Fostering Industrial Innovation Accross the Atlantic“). Svoje zázemie mala delegácia počas konferencie aj na spoločnom stánku SARIO a ambasády SR vo Washingtone. Po konferencií Integr8 boli ďalším bodom programu pracovné raňajky („Matchmaking across the Atlantic: US-Slovak Industry 4.0 Cooperation Potential“) s členmi Automation Alley, organizátora konferencie Integr8.

Poslednou destináciou pracovnej cesty bol New York, kde sa zástupcovia SARIO stretli so zástupcami miestnej Európsko-americkej obchodnej komory a spoločnosťou IBM. Obe stretnutia boli zamerané na potreby amerických spoločností v spojitosti s vyhľadávaním inovatívnych riešení.

Cieľom SARIO je, aby im tieto potreby inovovania zabezpečovali a dodávali technologické firmy zo Slovenska, čo je hlavnou podstatou Inovačných služieb SARIO.


 

INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO SÚ ZAMERANÉ NAJMÄ NA:

• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.
• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.
• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Email: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!

 www.innovatewithsario.com