Inovačný deň v Brose Prievidza

štvrtok, 12. marec 2020

V utorok 3. marca 2020 zorganizovala agentúra SARIO v rámci svojej platformy Inovačných služieb ďalšie inovačné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch firmy Brose Prievidza. Jeho cieľom bolo predstaviť relevantným zástupcom spoločnosti Brose slovenské technologické firmy, v spolupráci s ktorými môže prievidzský závod naďalej zefektívňovať a inovovať svoje procesy v oblastiach výroby či logistiky.

Nemecká rodinná spoločnosť Brose pôsobí v Prievidzi od roku 2016 a patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v Hornonitrianskom regióne. Je tiež významným klientom agentúry SARIO, a preto nás teší, že výsledkom našej dlhodobej vzájomnej spolupráce a komunikácie bolo aj toto inovačné podujatie v moderných priestoroch podniku.

Zástupcovia 8 slovenských technologicky vyspelých spoločností, zameraných predovšetkým na riešenia v rámci Industry 4.0, mali po detailnej prehliadke závodu možnosť prezentovať svoje riešenia v oblastiach digitalizácie a robotizácie výroby či logistiky, ale aj v oblasti tréningu zamestnancov použitím virtuálnej reality. Keďže viaceré zúčastnené firmy dokážu ponúkať svoje inovatívne riešenia v rôznych oblastiach, mohli sa vďaka tomuto otvorenému formátu stretnúť a porozprávať s vedúcimi pracovníkmi viacerých projektových tímov spoločnosti Brose v jednom čase a na jednom mieste, čo umožnilo až 15 pracovných stretnutí za jedno popoludnie. Veríme, že viaceré z nich prinesú v budúcnosti konkrétne výsledky vo forme pilotných projektov vzájomnej spolupráce úspešného zahraničného investora a slovenských inovatívnych firiem.