Investičné semináre v Japonsku

streda, 24. november 2010
Tokio

 

Slovenské investičné semináre v Japonsku už majú svoju tradíciu. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Japonsku a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s Tokijskou obchodnou a priemyselnou komorou a Japan External Trade Organization (JETRO) pripravili v poradí tretí seminár, ktorý sa konal v Tokiu.

 

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ročníkov, ktoré boli špecificky zamerané na elektrotechnický priemysel a R&D, bol tento ročník venovaný investičnému prostrediu Slovenska vo všeobecnosti a porovnaniu výkonnosti slovenskej ekonomiky pred vypuknutím hospodárskej krízy, súčasného stavu a predikcii na budúce roky.

 

Seminár otvoril Veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku Drahomír Štos, ktorý sa venoval  vzájomným vzťahom SR a Japonska. Nasledovali prezentácie agentúry SARIO o podnikateľskom prostredí SR a investičnej pomoci. Lucia Guzlejová, poverená riadením sekcie Priamych zahraničných investícií SARIO a projektový manažér Dalibor Surový predstavili výhody investovania v SR a možnosti štátnej podpory pre súkromný sektor. 

 

Program podujatia obohatili aj vystúpenia Kazukiho Hatsudu zo spoločnosti Takenaka, Kenjiho Myakitu, zástupcu Mitsubishi Plastics Corp., do ktorej patrí aj výrobný závod spoločnosti Dia Moulding Slovakia, s.r.o. v Nitre a Tasukuho Furukawu z Japan External Trade Organization (JETRO), ktorí sa s účastníkmi seminára podelili o svoje praktické skúsenosti s podnikateľským prostredím na Slovensku.