Investičný seminár a podnikateľská misia v Luxemburgu

Dňa 27. septembra 2019 sa v Luxemburgu konal investičný seminár s podnikateľskou misiou zameraný na ICT a inovačný potenciál Slovenskej republiky, ktorý bol organizovaný Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli a Luxemburskou obchodnou komorou.

Podujatie otvoril predstaviteľ Luxemburskej obchodnej komory Steven Koener z odboru medzinárodných vzťahov, ktorý účastníkom priblížil aktivity obchodnej komory, zdôraznil potenciál rozvoja vzájomných vzťahov oboch krajín, a zároveň veľmi pozitívne úspechy Slovenska v ekonomickej oblasti za posledné roky.
Na úvodné slovo Stevena Koenera nadviazal veľvyslanec SR v Bruseli, Peter Kormúth, ktorý sa vo svojom prejave zameral na potenciál rozvoja luxembursko-slovenských vzťahov v rôznych oblastiach.
Slovenské podnikateľské prostredie, investičné príležitosti v SR, pripravované podujatia, sektor ICT a inovácií a formy štátnej podpory priblížila účastníkom podujatia Stanislava Plascencia Lubinová, senior konzultantka investičných projektov agentúry SARIO. S veľkým úspechom sa stretlo krátke video z produkcie SARIO, ktoré bolo súčasťou jej prezentácie. 
Terézia Ruà Lesayová zo Styčnej kancelárie SR pre vedu a výskum v Bruseli (SLORD)  predstavila Horizont 2020, možnosti čerpania finančných prostriedkov na projekty v oblasti vedy a výskumu, ako aj úspešnosť slovenských projektov v rámci tejto schémy.
Podujatie zakončil príkladom úspešnej success story riaditeľ luxemburskej spoločnosti IEE Sensing, Stefan Goebel. Spoločnosť úspešne pôsobí na Slovensku už od roku 2009 ako výrobca senzorov pre automobilový priemysel a v súčasnosti zamestnáva vo Veľkej Ide 700 ľudí. Stefan Goebel konštatoval, že firma je na Slovensku mimoriadne spokojná (ocenil infraštruktúru; dodávky elektriny, plynu; ústretovosť a podporu zo strany obce a úradov). Obzvlášť vyzdvihol pozitíva pracovnej sily, najmä jej vysokú odbornosť a kvalifikovanosť, lojalitu, flexibilitu, spoľahlivosť a motiváciu. Slovensko je podľa Stefana Goebela „malá krajina vhodná na veľký biznis“.

Účastníci podujatia získali komplexný prehľad o možnostiach a príležitostiach na Slovensku nielen z investičného, ale aj obchodného hľadiska. Po skončení podujatia mali hostia možnosť networkingu a nadviazania kontaktov aj počas recepcie, ktorú zorganizovala Luxemburská obchodná komora.