Investičný seminár v Írsku "Doing Business in Heart of Europe – Find New Opportunities in Slovakia and Czechia"

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa v priestoroch zastupiteľského úradu SR v Dubline (ZÚ Dublin) uskutočnil investičný seminár "Doing Business in Heart of Europe – Find New Opportunities in Slovakia and Czechia", ktorý zorganizoval ZÚ Dublin v spolupráci s agentúrou SARIO.

V časoch rastúceho obchodného napätia zostávajú Slovensko a Česko bezrizikovou destináciou pre investície a podnikanie, preto bolo úlohou investičného seminára priblížiť lokálnym podnikateľom a zástupcom organizácií investičnú a obchodnú atraktivitu regiónu strednej a východnej Európy s bližším zameraním na Slovenskú a Českú republiku.

Podujatie otvorila Oľga Nachtmanová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oboznámenie sa účastníkov s ekonomickým prostredím Slovenska odprezentoval Dominik Susa, riaditeľ Odboru investičných projektov agentúry SARIO, predstavil najsilnejšie sektory ekonomiky a upriamil pozornosť na výhody investovania na Slovensku. Jeho prezentáciu si vypočulo približne 40 írskych podnikateľov, pričom potenciál Slovenska bol tiež potvrdený aj ďalším prezentujúcim - pánom Donal Greene zo spoločnosti Innovatrics, ktorý zhrnul pozitívny vývoj slovenského podnikateľského prostredia z pohľadu súkromnej spoločnosti. Informácie o Českej republike predstavil pán Erik Bolebruch, referent pre Spojené kráľovstvo a Írsko z agentúry CzechInvest.
 
V neposlednom rade rezonovali slová pána veľvyslanca SR v Dubline Igora Pokojného zamerané na potrebu zvýšenia ekonomickej spolupráce našich krajín, najmä v období Brexitu. Na seminári bola predstavená aj nová honorárna konzulka pani Lorraine Higgins, ktorá uviedla, že sa bude snažiť aby slovensko - írske vzťahy boli intenzívnejšie a rozšírila povedomie o Slovensku v Írsku. Na záver podujatia mali účastníci možnosť si vypočuť príbeh úspešnej slovenskej spoločnosti SINO v oblasti informačných technológii priamo od riaditeľa spoločnosti pána Stanislava Chlepka.
Investičný seminár tak priniesol príležitosť priblížiť potenciál Slovenskej a Českej republiky, krajín s ekonomickou stabilitou, vysokokvalifikovanou pracovnou silou, ako aj ich schopnosť inovovať a zavádzať nové technológie.