Investment & Cooperation Forum Slovakia 2010 - SARIO v spolupráci s regiónmi proti kríze

pondelok, 01. február 2010

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel listom oslovil všetkých predsedov vyšších územných celkov, primátorov miest a predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska, v ktorom informuje o zámere zorganizovať pracovné stretnutie predstaviteľov územnej i miestnej samosprávy s potenciálnymi zahraničnými investormi.

Cieľom podujatia "Investment & Cooperation Forum Slovakia 2010" je hľadať spoločné nástroje na eliminovanie negatívnych dôsledkov hospodárskej krízy pri realizácii investičných zámerov na Slovensku.

So žiadosťou o spoluprácu pri zabezpečení účasti potenciálnych investorov, ktorí sa budú môcť zaregistrovať do databázy agentúry sa generálny riaditeľ SARIO obrátil na veľvyslancov, vedúcich Obchodno-ekonomických oddelení Ministerstva hospodárstva SR, kooperačných partnerov SARIO vo vybraných teritóriách s investičným potenciálom a na niektoré zahraničné obchodné komory na Slovensku.

Zástupcovia jednotlivých regiónov budú mať možnosť prezentovať svoj potenciál, ako aj potreby priamo pred podnikateľskými subjektmi, ktoré majú záujem na Slovensku investovať, respektíve vytvárať výrobno – exportné kooperácie.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) dňa 9. marca 2010 v priestoroch MH SR na Mierovej 19 v Bratislave.
 

Viac informácií ...