Kooperačný partner SARIO pre Turecko

pondelok, 08. marec 2010
SARIO

S cieľom podpory ďalšieho rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Tureckom podpísal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu SARIO Juraj Kiesel partnerskú zmluvu s Petrom Sabolom, generálnym riaditeľom firmy VEEFOR Istanbul.
Nový kooperačný partner SARIO môže ponúknuť slovenským firmám kvalitný servis spojený s vybudovaním nových väzieb s tureckými firmami a pomôcť s ich etablovaním sa na tureckom trhu.
V roku 2009 sa uskutočnilo viacero významných slovensko – tureckých stretnutí a rokovaní aj na najvyššej  úrovni. Slovenský premiér Robert Fico sa dňa 13. októbra 2009 zúčastnil na oficiálnej návšteve Ankary v sprievode so slovenskou podnikateľskou misiou. Rovnako v minulom roku (2.a 3. novembra) navštívil Slovenskú republiku turecký prezident Abdullah Gül s delegáciou podnikateľov.  
Turecko je vyspelou priemyselno-agrárnou krajinou a dôležitým obchodným partnerom Slovenska a Európskej únie. Turecká vláda postupne zavádza reformy, ktoré sú podmienkou pre vstup do EÚ. Z dlhodobého hľadiska je Turecko zaujímavým a perspektívnym trhom. Ide o blízky a dosiahnuteľný trh pre malé a stredné podniky. Perspektívnymi oblasťami pre slovenských podnikateľov sú: energetika, automobilový priemysel, strojárstvo, chemický priemysel, ekologické projekty a pod.