Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2014

piatok, 23. máj 2014
21. mája 2014 privítala agentúra SARIO v spolupráci s BIC Bratislava, koordinátorom siete Enterprise Europe Network na Slovensku, 71 firiem
na 5.ročníku podujatia Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering.


Kooperačný deň bol oficiálnym sprievodným podujatím v rámci 21. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa koná v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre. Partnerom bola Eximbanka SR.

Hosťom kooperačného dňa bol Volkswagen Regional Office Eastern Europe, ktorý zastrešuje rozširovanie siete dodávateľov pre Volkswagen Group.
Po prezentácii bol zástupca partnera celosvetového významu k dispozícii na obchodné rokovania.

Počas 238 bilaterálnych rokovaní mali slovenské a zahraničné firmy možnosť prezentovať alebo nájsť technológiu, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, ponúknuť obchodnú a kooperačnú činnosť v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

Slovenskí podnikatelia mali zároveň možnosť zúčastniť sa zaujímavých panelových diskusií - Tendre vo svete, (Ing. Dagmar Repčeková, MZVaEZ SR, Ing. Pavol Matejka, Podnikateľské centrum MZVaEZ SR, Ing. Iveta Lukáčová, MF SR, Marián Moravčík, SARIO) a Exportné aliancie (Ing. Katarína Ivánková, PHD., Žilinská univerzita Žilina, Ing. Milan Ráž, CzechTrade).

Kredit kooperačného dňa organizovaného agentúrou SARIO rastie, čo potvrdil nielen dvojnásobný počet zúčastnených firiem oproti roku 2013,
ale aj ich pozitívna spätná väzba.

PREZENTÁCIE


Podpora podnikania slovenských subjektov v zahraničí prostredníctvom MZVaEZ SR (Pavol Matejka)

Verejné obstarávanie organizácií OSN (Pavol Matejka)

Aliance v gesci CzechTrade (Milan Ráž)

Tendre vo svete (Iveta Lukačová)