×
21.12.2023

Nariadenie vlády na pomoc etablovaným spoločnostiam

Nariadenie vlády na pomoc etablovaným spoločnostiam

Konzultanti agentúry SARIO v rámci post-investorskej starostlivosti pravidelne komunikujú a navštevujú spoločnosti etablované na Slovensku, kde okrem iného zaznamenávajú spätnú väzbu na podnikateľské prostredie. Jednou z najpálčivejších tém bolo uľahčenie zamestnávania cudzincov aj v oblasti priemyslu.

Nariadenie vlády SR č.383/2023 Z.z., ktoré vošlo koncom roka 2023 do platnosti má práve za cieľ vyhovieť potrebám trhu a uľahčiť prílev štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín, ktorí budú môcť obsadiť nedostatkové pozície (napr. operátor, montážny pracovník, zvárač kovov, nastavovač CNC strojov, údržbár a pod.).

Vláda SR schválila nariadenie, podľa ktorého majú štátni príslušníci vybraných tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu možnosť získať národné vízum, a to na čas trvania zamestnania, najviac však 1 rok.

Cudzinci, ktorí sa o národné vízum na základe tohto nariadenia budú uchádzať, musia pochádzať z jednej z nasledovných krajín: Arménska republika, Azerbajdžanská republika, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Filipínska republika, Gruzínsko, Indonézska republika, Kazašská republika, Kirgizská republika, Moldavská republika, Nepálska federatívna demokratická republika, Severomacedónska republika, Srbská republika, Tadžická republika, Turkménsko, Ukrajina alebo Uzbecká republika. 

Zároveň vláda SR podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO) vymedzila tie pozície, na výkon ktorých sa národné vízum môže udeliť. Ide výlučne o nasledovné zamestnania:

8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený

8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy

8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe

8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe

8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení

8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka

7212002 – zvárač kovov

7223001 – nastavovač CNC strojov

7223003 – obrábač kovov

7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár, alebo

5153003 – údržbár

Prvý krok zamestnávateľa spočíva v predložení zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), a to prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Zoznam musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. ÚPSVaR zoznam ďalej po preverení vyššie vymedzených podmienok a po udelení súhlasu predkladá  MZVaEZ a MV SR, a to do 5 pracovných dní od jeho obdržania.

Kvóta na udelenie celkového počtu národných víz počas 1 kalendárneho roku je 2 000. Zároveň je potrebné dodať, že cudzincom, ktorí si podávajú žiadosť o národné vízum podľa tohto nariadenia na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, bude pri prideľovaní termínu a pri samotnom udeľovaní národného víza poskytnutý preferenčný režim.

Viac informácií nájdete na tomto linku.