×
22.05.2023

Networkingový ISA Business Cocktail

18. mája 2023 sa uskutočnilo podujatie Združenia pre rozvoj investícií (ISA) s neformálnou a veľmi zaujímavou panelovou diskusiou, v ktorej agentúra SARIO nemohla chýbať.

Senior konzultantka Odboru investičných projektov SARIO Stanislava Plascencia Lubinová zbilancovala rok 2022 z pohľadu úspešných investičných projektov agentúry.

Tak isto hovorila o tom, ako SARIO napomáha v procese relokácií vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín na Slovensko a tiež pripomenula priority SARIO v oblasti priťahovania zahraničných investícií ako je podpora a umiestňovanie nových investícií do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska a postinvestorská starostlivosť.

V diskusii vystúpili tiež Zuzana Rumiz, General Manager ManpowerGroup Slovakia, Stanislav Pagáč, Country Head CTP Invest SK a Michal Hoško, Director Occupier Services, Colliers International. Hovorili okrem iného o trendoch vo vývoji pracovných miest, o tzv. zelených golieroch a ich budúcom raste v rámci zastúpenia pracovnej sily.

Diskusia sa tiež venovala požiadavkám zamestnávateľov na nových zamestnancov, ako postcovidovému trendu preferovania hybridného spôsobu práce zamestnancami a ich nárokom  (na 2-3 dni v týždni práce z domu, vybavenie pracovných priestorov oddychovými zónami, možnosťou parkovania auta alebo bicykla etc.).

Zamestnávatelia sa vraj už musia týmito požiadavkami zaoberať čoraz viac, keďže sa znižuje počet kandidátov na každú voľnú pracovnú pozíciu a tak zamestnávatelia budú medzi sebou bojovať o talety a snažiť sa udržať si svojich zamestnancov, v súčasnosti už takmer 60% zamestnávateľov dlhodobo bojuje s nedostatkom pracovnej sily.

Diskusiu výborne viedli Lucia Čišková, Managing Director Business Lease a Juraj Caránek, Head of Corporate Team & Partner PR agentúry Seesame.

Združenie pre rozvoj investícií (Investment Support Association — ISA) je otvorené združenie profesionálnych spoločností pôsobiacich na Slovensku. Poskytuje širokú škálu služieb pre investorov, zároveň je platformou spolupráce, networkingu a pracuje ako 'think-tank' alebo 'support base' pre potreby SARIO  Členmi ISA sa môžu stať právnické osoby na vysokej odbornej úrovni, ktoré už dosiahli vo svojom odbore preukázateľné výsledky a ktorých prevažná časť aktivít spočíva v poskytovaní poradenstva a iných služieb.

Viac informácií o Združení pre rozvoj investícií nájdete na stránke isa-association.sk