Nový rok, nová adresa!

sobota, 01. január 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
bude od 1. januára 2022 pôsobiť na novej adrese 

Mlynské nivy 44/b, 821 09  Bratislava.


Počas zmeny nášho sídla samozrejme zostávame k dispozícií prostredníctvom emailovej a telefonickej komunikácie, ako aj našej webstránky www.sario.sk.

V kontakte s nami môžete zostať prostredníctvom nášho Newslettera,
ktorý každý mesiac prináša informácie o našich najnovších projektoch a aktuálnych podujatiach a tiež sledovaním našich profilov na sociálnych sieťach — FacebookLinkedInYouTube alebo na Instagrame.

Spájame vás už 20 rokov so svetom biznisu!

Parkovanie pre návštevy