×
13.03.2023

Odovzdávanie cien pre Centrá podnikových služieb v strednej a východnej Európe

Spoločnosti Swiss Re, ING Hubs Slovakia a Holcim European Business Services získali ocenenie na CEE Summite Centier podnikových služieb vo Varšave.

Dňa 9. marca 2023 sa vo Varšave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien pre Centrá podnikových služieb v strednej a východnej Európe, ktoré bolo súčasťou dvojdňového podujatia CEE Business Services Summit & Awards.

Na jedenástom ročníku podujatia organizovaného poľskou agentúrou Biznis Polska, ktorého sa zúčastnilo 317 top manažérov a profesionálov zo 103 BSC z regiónu CEE, sa dostalo do užšieho výberu celkovo 117 spoločností. V 25 rôznych kategóriách boli predstavené a ocenené najvýznamnejšie firmy a mestá za ich prínos a aktivity v rámci odvetvia centier podnikových služieb.

Nezávislá porota, ktorej súčasťou bola aj Stanislava Plascencia Lubinová Senior konzultantka Odboru investičných projektov, zložená z 24 profesionálov v tomto sektore udelila ocenenie 25 firmám a dvom mestám. Do užšieho kola bolo spomedzi slovenských spoločností vybraných 8 slovenských projektov, z ktorých si cenu odnieslo Swiss Re (v kategórii Top Iniciatíva v oblasti diverzity a inklúzie), ING Hubs Slovakia (v kategórii Manažér centra podnikových služieb) a Holcim European Business Services (v kategórii Centrum podnikových služieb — Slovakia).

Tieto ocenenia bezpochyby predstavujú uznanie a dôkaz toho, že úspechy a aktivity menovaných spoločností nezostávajú nepovšimnuté, a že jednotlivé etablované spoločnosti dbajú nielen na svoj rast, ale aj na spokojnosť a potreby svojich zamestnancov (napr. Top iniciatíva v oblasti diverzity a inklúzie).

SARIO v spolupráci s Fórom pre centrá podnikových služieb (BSCF) fungujúcim pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham) aktívne podporilo možnosť predkladania nominácií jednotlivých centier podnikových služieb etablovaných na Slovensku a zároveň nominovalo mestá Bratislava a Košice v dvoch kategóriách: Najdynamickejšie mesto v regióne CEE (Bratislava) a Najrýchlejšie sa rozvíjajúce mesto v CEE (Košice).

Do užšieho výberu v jednotlivých kategóriách sa dostali nasledovné slovenské spoločnosti:

  • Manažér centra podnikových služieb — CEE: ING Hubs Slovakia (Shoshannah Bramlett)

  • Top iniciatíva v oblasti diverzity a inklúzie: Swiss Re

  • Centrum podnikových služieb — Slovakia: Swiss Re, Holcim European Business Services

  • Top implementácia procesu automatizácie: Holcim European Business Services

  • Najlepšia spolupráca medzi privátnou a akademickou sférou: Holcim European Business Services a Swiss Re

  • Živé pracovisko — CEE: ING Hubs Slovakia

Členom nezávislej poroty, ktorá ocenila spoločnosti za ich prínos k rozvoju sektora centier podnikových služieb v regióne bola Stanislava Plascencia Lubinová, Senior konzultant z odboru investičných projektov agentúry SARIO. Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

Podujatie tohto typu je výbornou príležitosťou, ako zviditeľniť Slovensko a prezentovať ho ako ideálnu destináciu pre investície do centier podnikových služieb. Zároveň dáva priestor pre vyzdvihnutie jednotlivých regiónov Slovenska, a to najmä vďaka prezentácii samotných spoločností, ktoré sú v nich etablované.

V neposlednom rade toto podujatie predstavuje vynikajúcu platformu pre networking, a rovnako pre uznanie úsilia a aktivít firiem a miest v danom sektore.

Agentúra SARIO preto podporuje slovenské spoločnosti a odborníkov z odvetvia k účasti a zapojeniu sa do nominačného procesu aj počas ďalších ročníkov.