Podnikateľská misia do Indie

streda, 27. november 2019
V dňoch 19. - 22. novembra 2019 zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podnikateľskú misiu do Indie.

Podnikateľská misia bola súčasťou slovenskej delegácie vedenej štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vojtechom Ferenczom a za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáša Parízka. Súčasťou delegácie boli okrem 15 podnikateľských subjektov aj zástupcovia ZAP SR, Klub 500, SIEA a EUBA.

Členovia podnikateľskej misie sa zúčastnili 5. ročníka India – Europe 29 Business Forum (IE29BF), ktorý pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí Indie (MEA) v spolupráci s Konfederáciou indického priemyslu (CII) a indickou vládou. Okrem najväčšej 40–člennej slovenskej delegácie sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia iných európskych krajín (Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko). Celkovo bolo prítomných 200 zahraničných delegátov z 29 európskych krajín a viac ako 400 zástupcov indických spoločností. Zastúpené boli najmä sektory „smart cities“ a IT technológie, obnoviteľné zdroje, strojárstvo, výroba skla či farmaceutický priemysel.
Podnikatelia mali možnosť zúčastniť sa vopred naplánovaných B2B rokovaní ako aj súbežne prebiehajúcich panelových diskusií zameraných na rôzne témy.

Počas IE29BF bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi slovenskou spoločnosťou BMM plus, s.r.o. a jej indickým partnerom spoločnosťou Ground Strategy Consulting. Memorandum má podporiť vzájomnú obchodnú spoluprácu medzi Indiou a Slovenskom v oblastiach ako inteligentné riešenia, smart cities projekty, inovatívne riešenia protipožiarnej ochrany a iné.